DIGITALAS apyvarta

DIGITALAS, UAB pajamos, pelnas

Telefonspynių gamyba, montavimas, priežiūra

DIGITALAS apyvarta

Metai
2020
2021
2022
Ilgalaikis turtas 871 894 € 1 632 074 € 1 625 611 €
Trumpalaikis turtas 1 793 446 € 1 054 289 € 1 148 684 €
Nuosavas kapitalas 2 514 223 € 2 281 751 € 2 290 445 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 159 544 € 414 767 € 513 328 €
Pardavimo pajamos 1 486 489 € 1 261 566 € 1 513 618 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 695 416 € -214 719 € 135 366 €
Pelningumas prieš mokesčius 46,78 % -17,02 % 8,94 %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 647 057 € -232 472 € 108 694 €
Grynasis pelningumas 43,53 % -18,43 % 7,18 %

Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »

Informacijos šaltinis: VĮ „Registrų centras“. Duomenys pateikiami be pakeitimų, tokie, kokie jie nurodyti „Registrų centro“ atvirų duomenų rinkmenose (licencija).
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Mokėjimo sumos ir įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
DIGITALAS pardavimo pajamos intervalais, EUR

Grafike pateikiama įmonės DIGITALAS, UAB (kodas 125055475) metų pardavimų pajamos (apyvarta). Įmonės apyvarta - tai gautos ir deklaruotos pardavimo pajamos per metus (be PVM), kurias įmonė deklaruoja Registrų centrui Pelno-nuostolio ataskaitoje (1-a eilutė "Pardavimo pajamos"). Grafike raidė K reiškia tūkstančius, raidė M - milijonus, ženklas > reiškia "daugiau nei".

Parsisiųskite naujausią įmonės 2022 m. finansinę ataskaitą su duomenimis, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui.

2022 m. Ataskaita »