Privatumo politika

Privatumo politika

Bendroji portalo "REKVIZITAI.LT" asmens duomenų apsaugos politika

REKVIZITAI.LT (toliau Portalas) yra įmonių katalogas, skirtas pateikti informaciją apie įmones visuomenei. REKVIZITAI.LT vykdo asmens duomenų tvarkymą. Ši "Asmens duomenų apsaugos politika" (toliau - "Politika") skirta informuoti visus susijusius asmenis apie tai, kaip REKVIZITAI.LT renka ir naudoja asmeninius duomenis.

 

REKVIZITAI.LT nekaupia jokių jautrių duomenų, kurie atskleidžia Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesines sąjungas, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, duomenis apie asmens sveikatą, seksualinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją, nes jie neatitinka Portalo tikslų.


ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS TAIKYMAS

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. galiojantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) taikomas visiems, kurie renka, saugo ar tvarko asmens duomenis. REKVIZITAI.LT tikslas - laikytis šio reglamento.

 

Asmens duomenų sąvoka reiškia bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu (toliau - duomenų subjektas). Identifikuojamas asmuo - tai asmuo, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojamas, nurodant identifikatorių, pvz., vardą, pavardę, internetinį IP adresą, kontaktus (telefoną, el. paštą).

 

Ne asmens duomenys tai informacija, kuri neleidžia identifikuoti konkretaus asmens.

 

Portale gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys, kuriuos gauname iš viešai prieinamų teisėtų šaltinių:

 

 • Vardas ir pavardė;
 • Pareigos;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Atvaizdas.

 

Jums susikuriant savo paskyrą Portale ir ja naudojantis tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

 • Elektroninio pašto adresas (privalomi pateikti duomenys, nepateikus - registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros - negalimi);
 • Vardas ir pavardė (tikras ar susigalvotas) (neprivaloma pateikti informacija);
 • Jūsų susigalvotas slapyvardis (privaloma pateikti informacija);
 • Jūsų susigalvotas slaptažodis (privaloma pateikti informacija, nepateikus - registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros - negalimi);
 • Telefono numeris (neprivaloma pateikti informacija).
 • IP adresas ir laikas.

 

Jums teikiant atsiliepimus portale tvarkomi Jūsų asmenys duomenys:

 • Vardas ir pavardė (tikras ar susigalvotas) (neprivaloma pateikti informacija);
 • Elektroninio pašto adresas (privalomi pateikti duomenys, nepateikus - atsiliepimo kūrimas negalimas);
 • Telefono numeris (neprivaloma pateikti informacija).
 • IP adresas ir laikas.


Tvarkomi asmens duomenys bus naudojami žemiau nurodytais tikslais.

 

Asmens duomenys gali būti renkami iš viešai prieinamų teisėtų šaltinių, taip pat juos galime gauti iš Jūsų, Jums patiems savo asmens duomenis pateikiant savanoriškai. Pateikdami duomenis sutinkate, kad jie bus matomi viešai, išskyrus vartotojo vardą ir slaptažodį.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Įmonės kontaktinių duomenų, kuriuos gali sudaryti ir asmens duomenys, tvarkymo tikslas:

 • Pareigos, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, atvaizdas) - visuomenės ir suinteresuotų asmenų informavimo apie įmonių veiklą, vadovus, kontaktus, paslaugas ir prekes tikslas.

 

Vartotojų registracijos ir prisijungimo duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • Registracijos Portale metu pateikti asmens duomenys - paskyros sukūrimo tikslu, siekiant suteikti įmonių atstovams prieigą prie įmonės duomenų keitimo (kad galėtumėte naudotis visomis Portalo funkcijomis ir galimybėmis), taip pas siekiant užtikrinti kitų vartotojų teisę naudotis Portalo funkcijomis ir galimybėmis;
 • IP adresai ir laikas tvarkomi su tikslu padėti nusikalstamas veikas bei nusižengimus tiriančioms teisėsaugos įstaigoms nustatyti asmenį, pažeidusį teisės aktų reikalavimus;
 • Vartotojo elektroninio pašto adresas taip pat gali būti naudojamas administravimo tikslu, siekiant Jus informuoti apie svarbius Portalo pakeitimus ar apie Jūsų įmonę).

 

Atsiliepimo autorių asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • Atsiliepimo kūrimo metu pateikti asmens duomenys, IP adresas ir laikas - siekiant suteikti galimybę įmonei, apie kurią sukurtas atsiliepimas, susisiekti su Jumis. Taip pat padėti nusikalstamas veikas bei nusižengimus tiriančioms teisėsaugos įstaigoms nustatyti asmenį, pažeidusį teisės aktų reikalavimus.

 

Esate informuotas, kad REKVIZITAI.LT gali naudoti Jūsų pateiktus asmens duomenis (įmonės vadovo duomenys, kontaktai) ir juos skelbti viešai (išskyrus skelbti viešai vartotojo registracijos duomenis, tokius kaip slaptažodis).

 

Taip pat esate informuotas, kad REKVIZITAI.LT gali naudoti Jūsų pateiktus įmonės kontaktinius duomenis, kuriuos gali sudaryti ir asmens duomenys (įmonės elektroninio pašto adresas, telefonas) sudarant ir parduodant įmonių duomenų rinkmenas.

 

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas vykdomas sutikimo pagrindu (Jums susikuriant paskyrą mūsų Portale, kurios kūrimo metu Jums privaloma susipažinti su Portalo taisyklėmis ir Privatumo politika, todėl būdami tinkamai informuoti, savo laisva valia bei savo aktyviais veiksmais susikurdami paskyrą Portale, Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų atitinkamai tvarkomi) bei teisėtų interesų pagrindu (tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą visuomenės informavimo funkciją). Žr. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679.


NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

REKVIZITAI.LT nėra skirti vaikams, nesulaukusiems pilnametystės. Jei tėvai pastebi, kad jų vaikas pateikė Portale savo asmeninius duomenis, jie gali paprašyti REKVIZITAI.LT ištrinti asmeninius duomenis siųsdami užklausą portalo valdytojui.

 

Jei "REKVIZITAI.LT" nustato, kad nepilnamečio asmenio duomenys yra renkami, Portalo valdytojas imsis būtinų priemonių ištrinti tokius asmeninius duomenis ar paskyrą.

 

SLAPUKAI

Svetainės gali naudoti slapukus, kurie gali rinkti ar saugoti Asmeninius duomenis. Slapukai yra tekstiniai failai, saugomi ir naudojami asmeniniams ir ne asmeniniams duomenims apie Jūsų naršymą svetainėse įrašyti. Informacija apie slapukų naudojimą pateikiama visiems lankytojams, kurie nėra sutikę su slapukų taisyklėmis. Informacija apie slapukus pateikiama adresu https://rekvizitai.vz.lt/slapukai/

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

"Asmens duomenų tvarkymas" apima asmens duomenų naudojimą, saugojimą, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus.

 

Įmonės kontaktiniai duomenys, kuriuos gali sudaryti ir asmens duomenys, yra saugomi tol, kol jie yra aktualūs. Duomenų tiekėjui pateikus informaciją apie jų neaktualumą, jie yra ištrinami ir toliau nėra saugomi.

 

Vartotojų registracijos ir prisijungimo duomenys saugomi tol, kol vartotojas naudojasi paskyra ir jos nepanaikina arba 24 mėnesius nuo paskutinio vartotojo prisijungimo. Jeigu vartotojas registracijos metu pasirinko netrinti prisijungimo po 24 mėnesių nenaudojimo, jo prisijungimas nebus panaikintas automatiškai.

 

Atsiliepimo autorių asmens duomenys saugomi 10 metų nuo atsiliepimo pateikimo dienos

 

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui mes juos neatstatomai sunaikiname.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

REKVIZITAI.LT įdiegė tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti, kad asmens duomenys būtų naudojami saugiai aukščiau nurodytais tikslais. Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

 • Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir jeigu tvarkome - susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome.
 • Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomeni.
 • Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti.
 • Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą - tuo atveju, jeigu Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni).
 • Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba mūsų sutartimi su Jumis ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs, o ne juos gavome iš kitų teisėtų šaltinių.
 • Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, tačiau tokiu atveju vertinama, ar nėra viršesnių priežasčių tvarkyti Jūsų asmens duomenis;;
 • Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Jei turite Portalo prieigą, galite pasinaudoti savo teisėmis tvarkant asmens duominis prisijungdami prie savo paskyros arba kreipdamiesi el. paštu https://rekvizitai.vz.lt/kontaktai.

Jei prašymas pasinaudoti savo teisėmis yra akivaizdžiai nepagrįstas arba per didelis, REKVIZITAI.LT pasilieka teisę atsisakyti patenkinti prašymą, nurodant motyvą.

 

DUOMENŲ SAUGUMAS

REKVIZITAI.LT visi duomenys yra pateikiami viešai, nes tai atitinka Portalo tikslus - informuoti visuomenę. Asmens duomenys, tokie kaip Jūsų paskyros slaptažodis, prisijungimo vardas yra konfidencialūs ir apsaugoti nuo atskleidimo.

 

REKVIZITAI.LT ėmėsi fizinių, elektroninių, organizacinių ir techninių apsaugos priemonių, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems konfidencialiems Asmens duomenų praradimams, neteisėtam naudojimui, neteisėtam platinimui, pakeitimui ar galimam sunaikinimui. Tarp šių apsaugos priemonių REKVIZITAI.LT integravo technologijas, specialiai sukurtas apsaugoti prisijungimo duomenis.

 

Tačiau turėtumėte būti ir patys atsargūs, visų pirma esate atsakingi už Jūsų slaptažodžio ir Jūsų paskyroje esančios informacijos konfidencialumą. Todėl turite pasirinkti „neišsaugoti slaptažodžio" ir atsijungti nuo portalo paskyros, jei naudojate ne asmeninį kompiuterį. Savo paskyros slaptažodžio neatkleiskite tretiesiems asmenims, o jei ji nereikalinga - pašalinkite.

 

KLAUSIMAI DĖL ATSITIKIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ASMENS DUOMENIMIS

REKVIZITAI.LT siekia užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Jei turite pagrindo manyti, kad Jūsų asmens duomenų saugumas buvo pažeistas arba kad juo buvo piktnaudžiaujama, Jūs raginami nedelsdami susisiekti su REKVIZITAI.LT šiuo adresu: https://rekvizitai.vz.lt/kontaktai/

REKVIZITAI.LT išanalizuos Jūsų paraišką ir kilusius klausimus stengsis išspręsti kuo greičiau.

Ši politika gali būti atnaujinta atsižvelgiant į REKVIZITAI.LT poreikius ir aplinkybes arba pagal įstatymus. Todėl siūlome Jums reguliariai tikrinti ar nėra jos atnaujinimų.


Portalo taisyklės pateiktos čia.

Portalo valdytojo kontaktai yra čia.
Portalo pagalbos puslapis yra čia.

Paskutinio atnaujinimo data: 2020-10-08

Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai

R. Ežerskienė apie skaitmenizaciją ir bankų platinamą draudimą: "Atėjo laikas inovacijoms"
R. Ežerskienė apie skaitmenizaciją ir bankų platinamą draudimą: "Atėjo laikas inovacijoms"
Bankai, kaip neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalis, nuolatos siekia patenkinti besikeičiančius savo klientų lūkesčius. Dėl šios priežasties finansų bendrovės itin daug dėmesio skiria dar per...
Skaitmeninė teisės sektoriaus transformacija: nuo popierinių sutarčių iki el. parašo
Skaitmeninė teisės sektoriaus transformacija: nuo popierinių sutarčių iki el. parašo
Sparčiai besivystančios technologijos nūdienos visuomenėje keičia daugelį sričių. Teisės sektorius – ne išimtis. Tradicinės, popierinės sutartys ir dokumentų pasirašymas jau kurį laiką nuklojęs...
Technologijos muziejuose padeda moderniai ir patraukliai papasakoti istoriją
Technologijos muziejuose padeda moderniai ir patraukliai papasakoti istoriją
Pastaruoju metu stebimas vis glaudesnis ryšys tarp technologijų ir meno. Daugelis menininkų pasikliauja technologijomis norėdami perteikti savo kūrybą ir idėjas. Ne išimtis ir muziejai, tokie kaip...
Vertikaliai integruotas vabzdžių baltymų verslas: kai pridėtinę vertę kuria aukštyn besistiebiančios technologijos
Vertikaliai integruotas vabzdžių baltymų verslas: kai pridėtinę vertę kuria aukštyn besistiebiančios technologijos
Vertikaliai integruotas verslo modelis, paremtas skirtingų tiekimo grandinės dalių sutelkimu "po vienu stogu" – tokį pažangų gamybos būdą pasirinko maisto technologijų įmonė "Divaks". Ši...
Ekspertai: atsinaujinusi ,,Europa" – geriausia Baltijos šalyse
Ekspertai: atsinaujinusi ,,Europa" – geriausia Baltijos šalyse
Vakar, birželio 1 dieną, vykusio tarptautinio "Baltijos šalių nekilnojamojo turto forumo" metu, prekybos centro "Europa" atsinaujinimo projektas prekybos centrų kategorijoje buvo išrinktas...
Kitos naujienos »

Prisijungti prie katalogo

Naujausias finansines ataskaitas jau pateikė įmonių:

Pelnai labiausiai auga
Pelnai labiausiai krenta

Valiutų kursai

JAV doleris
USD 0,9291 €
Svaras sterlingų
GBP 1,1637 €
Lenkijos zlotas
PLN 0,2223 €
Baltarusijos rublis
BYN 0,3687 €
Kinijos juanis
CNY 0,1315 €
Šveicarijos frankas
CHF 1,0248 €
Lietuvos bankas, 2023-06-03

Akcijų kainos

NVIDIA 397,70 +5,12%
General Electric 104,67 +3,09%
Meta 272,61 +2,98%
Humana 515,15 +2,65%
Nike 103,63 -1,55%
Goldman Sachs 316,40 -2,32%
Goodyear 13,31 -3,06%
Manchester United 18,58 -3,83%

Žaliavų kainos pasaulyje

Ryžiai 501,00 +5,25%
Anglis 194,28 +3,77%
Kava 5,06 +3,27%
Nafta 68,09 -1,97%
Vištiena 3,37 +1,20%
Apelsinai 1,46 +13,18%
Benzinas 2,77 +9,92%
Auksas 1999,77 +4,55%