INTERMODAL CONTAINER SERVICE apyvarta

UAB "INTERMODAL CONTAINER SERVICE" pajamos, pelnas

PERKELK KROVINĮ ANT GELEŽINKELIO!

INTERMODAL CONTAINER SERVICE apyvarta

Metai
2019
2020
2021
Ilgalaikis turtas 187 900 € 223 014 € 184 482 €
Trumpalaikis turtas 1 103 479 € 895 843 € 1 152 991 €
Nuosavas kapitalas 605 664 € 446 708 € 673 997 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 696 933 € 686 504 € 663 588 €
Pardavimo pajamos 7 127 058 € 5 569 933 € 7 322 153 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 354 768 € -7 327 € 409 292 €
Pelningumas prieš mokesčius 4,98 % -0,13 % 5,59 %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 300 035 € -7 918 € 347 411 €
Grynasis pelningumas 4,21 % -0,14 % 4,74 %

Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »

Informacijos šaltinis: VĮ „Registrų centras“. Duomenys pateikiami be pakeitimų, tokie, kokie jie nurodyti „Registrų centro“ atvirų duomenų rinkmenose (licencija).
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Mokėjimo sumos ir įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.
INTERMODAL CONTAINER SERVICE pardavimo pajamos intervalais, EUR

Grafike pateikiama įmonės UAB "INTERMODAL CONTAINER SERVICE" (kodas 301153856) metų pardavimų pajamos (apyvarta). Įmonės apyvarta - tai gautos ir deklaruotos pardavimo pajamos per metus (be PVM), kurias įmonė deklaruoja Registrų centrui Pelno-nuostolio ataskaitoje (1-a eilutė "Pardavimo pajamos"). Grafike raidė K reiškia tūkstančius, raidė M - milijonus, ženklas > reiškia "daugiau nei".