VZ.lt
Lankytojų nuomonė, pagyrimai, skundai apie įmonę TEMPLARI, UAB

Atsiliepimai, skundai, komentarai apie įmonę TEMPLARI

Atsiliepimai apie TEMPLARI, UAB

ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS
Parašyk savo nuomonę apie TEMPLARI, UAB
*
*Nurodyk tikrą el. paštą, kitaip negalėsi patvirtinti komentaro!Prašome palaukti, kol užsikraus duomenys...
Nurodyk, jeigu nori, kad su tavimi susisiektų įmonė.
*

(atnaujinti kodą)
Įveskite šį kodą *
* Žvaigždute pažymėtus laukelius būtina užpildyti.
Lankytojai, pateikdami nuomonę apie įmones patvirtina, kad ši informacija yra teisinga ir atsako už jų turinį. Draudžiama talpinti įžeidžiančią informaciją, siekiant pažeminti. Pastebėjus tokius atvejus, ji trinama be perspėjimo. Gavus objektyvių duomenų, kad pateikta informacija melaginga, ji trinama be perspėjimo. Ne iš ES šalių ir naudojant proxy serverius parašyti komentarai gali būti pašalinti dėl sudėtingos autorių paieškos. Kritika apie įmonę yra saugoma, jei ji reiškiama neįžeidžiant, nesiekiant žeminti ar menkinti, o turint pozityvių tikslų – norint išryškinti juridinio asmens ar jo veiklos trūkumus ir siekiant juos pašalinti. Jūsų IP adresas, prisijungimo laikas, el. pašto adresas, telefonas (jei nurodėte) ir komentaro tekstas bus išsaugoti, plačiau apie šių duomenų saugojimo tvarką skaitykite rekvizitai.lt taisyklėse. Rašydami komentarą sutinkate, kad Jūsų pateiktus kontaktus (IP adresą, el. pašto adresą ir, jei nurodėte, telefono numerį) matys įmonės atstovai. Pilnas komentarų rašymo, saugojimo ir panaikinimo taisykles rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą "Susipažinau su Rekvizitai.lt taisyklėmis".
Lankytojų nuomonės ir komentarai
Atsakyti
, , Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario šventęs; Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasarą mielą;
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs; Sveiks, Dieve duok! sulauk dar daug pavasario švenčių Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmyk. 5 Taip Dieve duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin
Ir lietuviškai kalbėdams baudžiavą seka.
Tam Dieve duok! sulaukt kasmets pavasarį sveiką,
Ogi, pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą.“
Taip prieš Sekmines būrus į baudžiavą kviesdams 10 Ir, kas reik atlikt, pamokydams sveikino Pričkus.
Rods sveiks kūns, kurs vis šokinėdams nutveria darbus, Yr didžiausi bei brangiausi dovana Dievo.
Tas žmogus, kurs daug trūsinėjęs bei prisivargęs
Savo prastus valgius vis su pasimėgimu valgo, 15
O prisivalgęs ir viernai dėkavojęs Dievui
Linksmas, sveiks ir drūts miegot į patalą kopa, -
Tas apgauna tą, kurs vis kasdien išsirėdęs,
Ale dūsaudams ir vis sirgdams nutveria šaukštą!
Kas iš to, kad tūls Mikols, išputusį pilvą 20 Svietui rodydams ir nei pūslė pasipūsdams,
Kaip koks smirdas dėl šelmystų sviete nerimsta,
Bet su Koinu kasdien dangaus išsigąsta!
Kas iš to, kad Diksas nuogs pas kupiną skrynę
Klūpodams ir vis vaitodams garbina skarbus! 25
O nei grašio sav, kad reik, išimti nedrįsta,
Bet nei bloznas vis nedarytą viralą srebia
Ir skarots bei pusnuogis kasdien pasirodo.
Mes, lietuvninkai vyžoti, mes, nabagėliai,
Ponams ir tarnams jų rods prilygti negalim; 30 Bet ir poniškas ligas kentėt neprivalom.
Ak! kaip daug mieste bei dvaruose prisistena,
Kad mus atlankyt pamaži vėl vasara rengias.
Čia viens, rėkaudams durnai, su podagra pjaujas;
O kits ten, kitaip dūsaudams, daktaro šaukia. 35 Ai! dėl ko ponus taip skaudžiai kankina ligos?
Kodėl jų taip daug pirm čėso Giltinė suka?
Todėl, kad jie būriškus išjuokdami darbus
Su griekais kasdien ir vis tingėdami penis.
O štai mes, mieste per nieką laikomi būrai, 40 Pasukų kiek ar išrūgų skystų prisisurbę,
Vis tekini, kaip klapams reik, atliekame darbus.
O kad kartais kokį dar lašinių šmotelį
Ar dešros lietuviškos ben kiek paragaujam,
Tai dar juo dailiaus uždėts mums sekasi darbas. 45
, , Rods, - tarė Lauras, ant kumpos lazdos pasirėmęs, - Dievui būk garbė! sveiki pavasarį baigiam
Ir visi drūti pargrįžtant vasarą matom.
Vei! kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė
Ir, aukščiaus savo žėrintį nuritusi ratą, 50 Ant dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia.
Vei! kaip jos skaistums, kūrendams žiburį karštą,
Žemės vainikus pamaži jau pradeda vytyt
Ir grožybes jų puikias su pašaru maišo.
Ak! kaip tūla mūsų žolelių taip nusirėdė, 55 Kad nei boba jau didei sukrošusi kumpso.
O kiek jų darže žmogaus ranka nusiskynė
Ir, grožybėms jų margoms trumpai pasidžiaugus,
Jaugi suvytusias ir nederingas išmetė laukan.
Bet taip ir paukšteliams mūs linksmiems pasidarė. 60 Ką gegužė pakukavo, ką lakštingala suokė
Ir ką vieversiai poroms lakstydami žaidė, -
Tai jau baigias vis ar jau visai pasiliovė.
Daug gyvų daiktų, kurie lizde prasidėjo,
Tėvą su moma prastoję penisi patys 65
Ir dainas savo tėvų atkartodami čypsi.
Taip trumpam čėse nei naujas sviets pasidarė.
Tokius aš dyvus kaip sens žmogus pamatydams Irgi dūsaudams iš širdies, tuo šūkteriu graudžiai:
Ak! tariu, kaip visai niekings mūsų veikalas amžio. 70 Mes silpni daiktai, kaip švents mums praneša Dovyds, Nei žolelės ant laukų dar augdami žydim.
Kožnas viens žmogus užgimdams pumpurui lygus,
Iš kurio žiedelis jo pirmiaus išsilukštin,
Ik po tam jis, peržydėjęs ir nusirėdęs, 75 Užaugin vaisius ir amžį savo pabaigia.
Taip, iš viso taip, ir mums biedniems pasidaro.
Mes (taip pons, kaip būrs), lopšyj verkšlendami biedžiai, Amžio būsiančio tikt blogą pumpurą rodom.
O paskui, kad čėsas jau žydėti pareina, 80 Štai viens kaip ponatis poniškai šokinėdams,
O kits būriškai kaip būrvaikis bėginėdams,
Jaunas savo dienas glūpai gaišydami lošta.
Bet štai! kad ūsai pirmi jau pradeda želti,
Ir kad darbus jau sunkokus reikia nutverti, 85
Ai! kur dingsta glūps ir vaikiškas šokinėjims.
O kieksyk, linksmai šokinėjant ir besispardant,
Giltinė su rauplėms piktoms atšokusi smaugia
Ar su karštlige dar tikt macką pasuka biedžių.
Bet ir klapams, ir mergoms ji gatavą dalgį 90 Aštrina vis ir, jauno jų n’atbodama veido,
Kirsteria taip aklai, kad kasos irgi kepurės
Su grožybėmis visoms į nieką pavirsta.
Taigi matai, kaip žmogiškas trumpintelis amžis
Žydinčioms ir krintančioms prilygsta žolelėms.“ 95
Taip besipasakojant, štai vakmistras pasirodė

Ir besispardydams taip baisiai keikti pagavo,
Kad sviets visas su visais daiktais padrebėjo.
, , Kad perkūns, kad velnias!“ Ai, žmogau, pasimislyk!
Kam dūksti taipo, kam keiki taip išsižiojęs? 100 Ar tave patį jau šėtons padūkino visą?
Neprieteliau! kam plėšais taip, kas tav pasidarė?
Bet jis dar labiaus ir taip durnuoti pradėjo,
Kad visoki paukščiai po dangum nusigando.
Syveida kytra nulenkus uodegą bėgo; 105 O sturluks, ausis iškėlęs irgi drebėdams,
Į arčiausius krūmus vos nusikakino slėptis.
Bet ir rupuižės, ir varlės taip nusigando,
Kad jos umaru su vaikais į vandenį šoko.
Žiurkės po kraiku su pelėms irgi pelėdoms 110 Dėl tokių baisybių jau apalpti pradėjo;
O daug žvirblių pusgyvių nuo stogo nupuolė.
Taip, ar girdit, taip tas neprietelius prasikeikė.
, , Ak! - tarė Selmas, - jau per daug yr sviete bedievių, Ant kurių liežuvio vis velniai šokinėja. 115 Tūls apjekėlis, sulaukęs rytmetį mielą,
Poterių jau nemokėdams ar skaityt nenorėdams,
Su perkūnais ir velniais iš patalo kopa.
O paskui jis, taip savo namą visą prakeikęs,
Su visais velniais šeimyną ragina dirbti. 120 Bet ir valgant jis paskui, taip jau savo stalą
Su tokioms žegnonėms pekliškoms įžegnojęs,
Duoną nutveria riekt, po tam ir viralą srebia.
Taip jis su velniais išaušant imasi darbus;
Taip ir temstant jau kirmyt į patalą žergia. 125
Kad pilvots koks ponpalaikis taipo prasikeikia,
Tai jau ne dyvai, nes velniui jis pasidavęs,
Poterių gėdis ir dangaus paminėdams juokias;
Ir, kaip mūsų glūpi galvijai stipt užsigeidęs,
Kiaulėms ant garbės vis kiauliškai šūdinėja. 130 Bet kad būrpalaikis koksai, vos pasukas ėsdams
Ir kaip nulupts pusgyvis vargu rėplinėdams,
Su velniais kasdien savo darbą nutveria kožną,
Tai baisybė, kad jau ir plaukai pasišiaušia;
O tiktai, kaip žinom, taip kasdien pasidaro.“ 135
Selmui taip besidyvijant, štai girgžteria durys,
Ir šaltyšius Pričkus tuo visiems pasirodė.
, , Štai, - tarė jis, tuojaus skaitydams gromatą pono, -
Štai poryt mūsų pons mus bėgt į baudžiavą siunčia
Ir iš staldų jo išgramdyt mėžinį liepia. 140 Todėl jau vežimus kaip reik taisykite kožnas
Ir su šakėms bei kabliais atbėkite greitai.
Žinot juk visi, kas mėžiant puolasi būrams,
Ir kiekviens numanai savo murgą jau primatuotą.
Aš, kad Dievs laikys, tarp jūsų mudriai makaluodams, 145
Ne tiktai, kad mėšit, jus viernai pridabosu,
Bet ir iš širdies, kad gramdyt reiks, pamokysu.“
Taip ištaręs, jis kūliais pro duris iššoko
Ir, ant kumelio ketvergio tuojaus užsimetęs,
Skubinos ir kitiems kaimynams urdelį rodyt. 150
O kaip jau diena pasakyta buvo prašvitus,
Štai baudžiauninkai visi pulkais susirinko.
Viens savo kablį, o kitsai naujintelę šakę
Nešdams ir besiskubindams tikt bėga, tikt bėga.
Albas, šūdleteres naujas tyčioms pasidaręs, 155 O Merčiuks, ratelius taip jau naujus užsimovęs,
Su kitais baudžiauninkais į baudžiavą tarškė;
O bernai visi, naujas vyžas nusipynę
Ir autus naujus iš drobės sav pasidarę,
Vis tekini, kits kitą neigi pranokdami šoko. 160 Tai išties dyvai, nės taip nedarydavo būrai.
Sako juk visur, kad būrs į baudžiavą slenka
Ir kad kartais su piktu jį reikia pajudyt,
Kad, kaip puolas jam, jis žengt ir dirbt užsigeistų.
Ale ką mačija? čia mums nereik nusidyvyt. 165 Amtsrots valsčiaus to, kursai tą baudžiavą valdė,
Toks širdings buvo pons, kad kožnas, jo paminėdams,
Dar vis verkia: nės jisai jau numirė pernai.
Ak! išties ir verts, kad jo kasdien paminėtų
Ir kad jo vaikų vaikai paminėdami verktų. 170 Tai buvo pons! ak, tokį vos vėl rasime sviete!
Mislyk tikt, gaidau! kaip jis mylėdavo žmones;
Ir dėl ko jį vėl visi mylėdavo būrai.
Daug yr ponpalaikių, kurie, pamatydami būrą,
Spjaudo nei ant šuns ir jį per drimelį laiko; 175 Lygiai kad žmogutis toks neverts pažiūrėti.
Ale nabašninks amtsrots taip nedarydavo būrui;
Bet visur aštriai kaip tėvs užstodavo biedžių.
Keikesčių niekados iš jo burnos nesulaukėm;
Ir kad kuočės jis būrus išgirsdavo keikiant, 180 Tai tuo tėviškai jis juos mokėdavo koliot.
Jis nesakydavo, , tu“, bet vis pasakydavo, , jūsų“;
Ir iškoliodams jis vis ištardavo, , jūsų“:
Nės tikt vokiškai jisai mokėdavo koliot.
O kad kartais šį ar tą reikėdavo garbyt, 185 Tai jis tam lietuviškai padarydavo garbę.
Ale dabok, brolau! aš tav daugiaus pasakysu.
Tu su manim žinai, kaip būrą baudžiava baudžia,
Ir kaip biedžius toks, kasdien kantriai pasilenkęs,
Po baisioms vargų naštoms vos gal atsidvėsti. 190 Ak, kas gal visokias mūsų bėdas surokuoti!
Vasara, juk žinai, kasmets tikt vos pasirodo,
Štai kiekviens žioplys jau būrą pradeda stumdyt.
Kaspars, ant galvos iškėlęs skiauturę riebią,
Kaip gaidys vištas guinodams, gandina žmones; 195 Ale jo tarnas Diksas dar baisiaus pasipurtin,
Kad jis, kardpalaikį nei pons pri šalies prikabinęs,
Tarp baudžiauninkų mūdraudams rėkti pagauna:
Nės jis vis kytriaus už poną nor padaryti
Ir aukščiaus už jį, tikt mislyk, veržiasi sėstis. 200 Ar tai švankus darbs, ar reik taip Viešpatį niekyt?
O kad bloznas toks savo ponui taip išsišiepia,
Ar dyvai, kad būrą jis jau visą suėda?
Juk žinai, brolau, koktu, kad svilina saulė
Ir kad, prakaitui srovėms per nugarą teškant, 205 Jau ir blogs skilvys dėl pietų pradeda skųstis;
Rods ir jam perlenkio reik kasdien pasitiešyt.
Ale kuomi gal biednas būrs savo vėdarą linksmyt,
Kad jam plutos tikt ir kėžas vos pasiliko.
Taip vargingai jis, savo sausą truputį kramtęs 210 Ir ištroškęs, jau malkelio gert užsigeidžia.
O ką gers, kad skinkio jam nei viens nepasūlo?
Taip jis iš bėdos, pas klaną kokį nušokęs,
Ištisas ir didei dūsaudams vandenį laka,
Kur vabalai visoki su varlėms šokinėja; 215 O štai Diksas su lazda dar muša nabagą.
Ak, pon amtsrot, ak! dėl ko mums numirei pernai? Ak, su tavim jau ir linksmybės mūsų prapuolė!
Ak, tėtuti! tavęs kasdien kiekviens paminėdams
Ir dūsaudams, taip nesvietiškai nusiverkia, 220 Kad ir akys jau keliems išpūti pradėjo;
O kiti dėl to, veik proto viso netekę,
Baudžiavą, kaip jiems reik, atlikt jau nedera biedžiai.
Rods ir tu, baudžiauninkus į baudžiavą guidams,
Ne tingėt, bet dirbt liepei, kaip puolasi būrams: 225 Nėsa karališkas provas ir visą rabatą
Kožnas tur, kaip tarnui reik, viernai pasisavyt.
Ale nesvietiškai būrus įžeist negalėjai.
Ak! kieksyk tu verkdams mūsų bėdas pažiūrėjai;
Ir, kad Diksas mus per daug užnikdavo dovyt, 230 Tu kaip tėvs meilings užstot mokėdavai žmones.
Ypačiai kad javelius nuvalyt prisiartino čėsas,
Ir laukų darbai mus į laukus suvadino,
Štai tavo rūpesčiu tuojaus išbusdavo kožnas;
Taip kad kartais per naktis miegot negalėjai 235 Ir daugsyk sapnuodams mūsų bėdų paminėjai.
Taip besirūpindams visokio gėrimo grečno,
Puspyvės ir skinkio daug liepei padaryti;
Ir, kad mes apalpę bei vaitodami dirbom,
Tuo tavo tarnas mus gaivyt atveždavo bačką. 240 Ak, pon amtsrot miels! dėl ko mums numirei pernai?
, , Stui, - tarė Pričkus, - jau ben sykį paliaukite zaunyt Ir ben gėdėkitės tokio netikusio būdo.

Kas jau bus iš jūs, kad vis raudodami kauksit;
O paskui akli bei proto viso netekę 245 Nei vaikus augyt, nei darbus dirbt negalėsit.
Rods tiesa, pons amtsrots mūsų nabašninkėlis,
Sveiks dar irgi pačioj drūtumoj nuoglai pasidėdams,
Ašarų mums per daug ir raudą didę padarė.
Juk ir aš kelias naktis miegot negalėjau 250 Ir daug ašarų rietančių nei košte pakošiau.
Ei kieksyk! deivių baukštyts iš patalo šokau,
Kad man jos tamsoj su ragais margais pasirodė
Irgi praryt mano dūšią vis į patalą siekė;
Todėl iš bėdos nusipirkęs didelę pūčką 255 Irgi paprovijęs ją po galvų pasidėjau.
Štai! po tam mane jau daugiaus negandino deivės,
Ir aš naktyj rėkaut ir durnuot pasilioviau.
Jau dyvus varlių bei pelių irgi pelėdų
Su naujienoms žiurkių bei nuplikusių žvirblių 260 Ir kas dar daugiaus tokių dyvų pasidarė -
Vislab ant laktos, kur vištos tupi, padėję,
Skubykimės pirmiaus iš staldų mėžinį kraustyt,
O paskui, kas dar daugiaus tokių dovanėlių
Ten ar čia bus sudrėbta, viernai pavalykim. 265 Kam juokies, žioply! girdėdams mandagų žodį?
Ar nežinai, kad būrs nor grečną grūdą sulaukti,
Tai pirm to jisai tur grečną šūdą pakrėsti?
Puodui juk kasdien, kad kokį viralą verdi,
Druskos ne tiktai, bet dar ir uždaro reikia. 270 Kam nesisūdęs ir n’užsidaręs nesrebi srubą;
O tu dar juokies, kad klapai mėžinį rauso
Ir pardovytoms dirvelėms uždarą taiso?
Taigi nutverk rykus, kurie tam yr padaryti,
O mėžk greitai ir linksmai pakvipusį skarbą! 275 Iš menkų daiktų daugsyk dyvai pasidaro;
O iš mėšlo smirdinčio žegnonė pareina.
Tūls nusvilęs ponpalaikis rods juokiasi būrams
Ir besišypsodams jų darbus niekina bloznas,
Lygiai kad toksai be būrų gal įsiremti 280 Irgi be mėšlo jų pyragais gal pasivalgyt.
Ak! kur dingtų ponai, kad jie būro netektų
Ir kad biedžius toks su šūdais jiems nepadėtų.
Taigi nebokite, klapai! kad, išmėždami šūdus,
Kartais dėl visokių kvapų turite čiaudyt 285 Ir kad jūs stalde daugsyk klampodami stenat.
Rods darbelio jūsų ponačių lepusi nosis
Baidos ir vis poniškai užkumpusi juokias;
Ale dabok tiktai, kaip veikiai ji nusilenktų,
Kad barščius nedarytus ir prisvilusią gručę 290 Taip, kaip biedžiai mes, kasdien į vėdarą kištų
Ir su mumis drauge prisivargt į baudžiavą suktųs.“

Pričkau! ką kalbi? ar ponams taip pasakysi?
Ar nežinai, kad būrs, iš tolo poną pamatęs,
Tur kepurę nuvožt ir poniškai pasiklonot? 295 O tu dar drįsti jiems taip durnai pasitursyt?
Ar nebijais, kad jie dėl to tav sprandą nusuktų
Argi nutvėrę prie plaukų stalde pakabytų?
Sviete rods visur randi netikusį žioplį.
Jis nekyšo tikt vis po surukusia skranda; 300 Bet ir po šilkais daugsyk jis juokiasi glūpas.
Taigi nedyvykis, kad kartais drimelį puikų
Zaunijant girdi. Jis taip glūpai nedarytų,
Kad jo tėvs jį būt mūsų darbus dirbt pamokinęs.
Jaugi gana šiamsyk stalde pas mėžinį šūtyt; 305 Dar ir pievoms reiks, ir dirvoms ką pasakyti.
Vaikai, skubykitės, ant vakars jau prisiartin;
O rytoj reikės pamaži dalgius pasiprovyt.
Ar negirdit, kaip šienaut jau putpela šaukia
Ir, kas žiemai reiks, sukraut į kupetą liepia? 310 Ak, ir čėsas bus; Joninių didelę šventę,
Kaip kiekviens žinai, poryt viešėdami švęsim;
O n’ilgai po to laukų trūsus nusitversim.
, , Ak! - tarė Krizas, - rods dar daug mums reiks pasipurtyt, Ik visur savo būriškus atliksime darbus. 315
Ale, žėlėk Dieve, kaip gal vargings gaspadorius
Iš bėdos išsirist, kad jam šeimyna neklauso.
Aš, girdėk, brolau! šią kiaušę žilą sulaukęs
Irgi nemaž ant svieto šiaip ir taip prisibandęs,
Daug dyvų ir daug naujienų tav pasakysu. 320 Tėvs mano Krizas numirdams mane mažą paliko;
O našlė moma maitytis ubagais ėjo;
Todėl iš bėdos man, vargstančiam nabagėliui,
Slūžyt ir kiaules varinėt pas Bleberį teko.
Taip aš, valandą viernai jo kaimenę ganęs 325
Ir dėl smarvių bei bjaurybių daug prisivargęs,
Jau po tam akėt ir žagrę sekt panorėjau.
Nės aš jau kaip glūpas vaiks daug razumo rodžiau,
O kaip pusbernis ne vieną žilį pranokau;
Todėl padarynes visokias vos pažiūrėjau, 330
Štai jau, mislyk tikt, jas taip išdrožti mokėjau,
Kad tūls bernas sens dėl to didei nusigando
Ir besigėdėdams saugojos man pasirodyt.
Rods negražu žiliems bernams ir didelė gėda,
Kad juos koks bernuks glūpoks apgėdina dirbdams; 335 O štai dar algos tokie daug dolerių tyko
Ir vis pasėlio daugiaus išveržt nesigėdi.
Ak! kur dingo Prūsuose barzdota gadynė,
Kaip slūžauninks dar už menką pinigą klausė.
Aš, dar vaikpalaikiu glūpu pas Bleberį būdams, 340 Daugsyk dyvijaus, kad koks turtings gaspadorius,

Su bernais kasmets suderėdams, dolerį sūlė;
O bernai dar gyrės, kad koksai geradėjas
Kartais iš tikros širdies šeštoką pridėjo;
O kad kelnes jiems ir dvi vyži pažadėjo, 345 Štai jie dar už garbę tą didei dėkavojo.
Bet kaip sviets po tam didžiuotis jau prasimanė
Ir lietuvninkai su vokiečiais susimaišė,
Štai ir viežlybums tuojaus į nieką pavirto;
Taip kad klapai vyžų, viežlybai padarytų, 350 O mergaitės krosytų marginių nekenčia.
Klapai kaip ponačiai su puikiais sopagačiais,
O nenaudėlės mergaitės su kedelačiais,
Lyg kaip jumprovos pasirodyt jau nesigėdi.
Taip lietuvninkai savo viežlybumą pražaidė. 355
Bet ir mūs valgius, lietuviškai padarytus, Tūls išdykėlis nenauds išpeikt nesibijo.
Tėvai mūs kytri, kisielių virdami skanų
Ir su pienu jį šeimynai duodami valgyt,
Didelį savo namams visiems padarydavo džiaugsmą. 360 O kad šupinį kartais jiems išvirdavo tirštą
Ir lašinių kokį šmotelį duodavo priedams,
Ak! kaip girdavo sotinti bernai gaspadorių.
Ogi dabar kasdien kiekviens, mėsos išsižiodams
Ir daugsyk kaip šuo išplėšdams, vargina būrą. 365
Tikt girdėk, brolau! kaip man biednam pasidarė. Aš, kone penkiasdešimts metų šį savo namą Viežlybai valdydams ir niekados nepateikdams, Ponams taip, kaip būrams, vis įtikti mokėjau;
Tikt šeimynai ant garbės padaryt negalėjau. 370 Man šykštums klasta, kad šutinu didelį puodą;
O kad reik padalyt, šmotus vis kyšteriu riebius.
Todėl vos dyvai, kad kartais mezliavą mielą
Užmokėt n’įmanau ir amtmons išbara visą
Ar nesvietiškai supykęs muša per ausį; 375 O štai man daugsyk dėl čyžės taip pasidarė.
Bet ak! kaipgi galiu mokėt, kas reik, savo ponams, Kad nelaba šeimyna jau mane visą suėdė?
Ak! man biedžiui jau beveik reiks ubagais eiti.
Karvių bei avių, bei jaučių didelį pulką, 380 O ir kiaulių bei ožkų taip daug mėsinėjau,
Kad jau vos žinojau, kur skūras pakabyti.
Tikt užvakar dar priėsdyt pamušiau bulių,
Nuo kurio ik dienai šiai (tikt gėda sakyti)
Vosgi ragai su kaulais ir skūra pasiliko. 385 O štai, vemdami dar, veršienos jau prasimanė
Ir didei mane gvoltija, kad aš paskutinį
Ir vienturtį veršį jiems mėsinėt pažadėčiau.
Bet ir dėl algos taip jau kasmets pasidaro.
Kartais vaikpalaikis buksvas vos moka nešioti 390
Templario patyčios tęsiasi
2021-01-18 22:36:38 IP 5f4sp6n6
Atsakyti
Nieks nesikeičia nuo 2012, toliau Tomas Uznys daro ką nori specialiai algos vėluoja už tai jog šeštadieniais žmones nesutinka dirbti, baudzia negaliojančiomis nuobaudomis, poilsine diena yra poilsine diena, jeigu žmogus nesutinka dirbti, informavo jog neatvyks susipažinęs su įsakymu, jokios teises neturi savo kvailom nuobaudom bausti žmones....
Atsakyti
Darbuotojas 2016-07-19 21:42:07
Apie įmonę nieko blogo pasakyti negaliu. Na bet apie direktorių tai trūksta žodžių. Tokio nesiskaitymo su darbuotojai dar nesu matęs. Aš tik niekaip nesuprantu, kaip tie užsienio partneriai gali bendradarbiauti su tokiu nepraustaburniu.
O su kokiais idomu partneriais jie bendrdarbiauja?
Atsakyti
Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivydami glostė 5 Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
Vislab, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams,
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo 10 Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikyt.
Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės.
Varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms,
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. 15 Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų
Mus jau vargyt vėl pulkais visur susirinko
Ir ponus taip, kaip būrus, įgelt išsižiojo.
Bet ir bitins jau šeimyną savo pabudyt
Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n’užsimiršo. 20 Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo
Ir lakstydami su birbynėms žaisti pradėjo;
O vorai kampuos sėdėdami verpalus audė
Irgi medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė.
Bet ir meškos, ir vilkai šokinėdami džiaugės 25 Ir suplėšyt ką tyloms į pagirį traukės.
Ale kokie dyvai - nei viens iš didelio pulko Verkdams ar dūsaudams mus lankyt nesugrįžo;
Ne! ne verkt, bet linksmytis visi susirinko:
Nės darbai žiemos visur jau buvo sugaišę 30 Irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė.
Tuo po tam pašaliai visi kribždėti pagavo
Irgi, bešūkaujant pulkams, ošims pasikėlė.
Viens storai, o kits laibai dainuoti mokėdams
Ir linksmai lakstydams ik debesių kopinėjo; 35 O kits ant šakų kopinėdams garbino Dievą.
Bet ir valgių dėl skūpų nei viens nesiskundė.
Rūbai šio ir to didei jau buvo nudilę;
O tūls lopytą parlėkdams parnešė kuodą
Ir pasisotyt ant laukų vos mažumą rado. 40 O štai ir taipo parvargęs nieks nedejavo,
UAB "Padvaiskas ir KO"
2018-05-22 13:19:47 IP 5f4soecu
Atsakyti
UAB "PADVAISKAS ir KO" kviečia į darbą įvairių specialybių darbuotojus. Darbas dviem pamainomis.Atlyginimas du kartus į mėnesį, vidutinis atlyginimo dydis 851.29 €.Įmonė yra GLITIŠKĖSE, Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajone. Darbuotojus vežame autobusais iš UKMERGES, ŠIRVINTŲ, ŽELVOS, MOLĖTŲ, UTENOS, NEMENČINĖS. Šiuo metu turim 90 laisvų darbo vietų.
Teirautis telefonu 866353545 arba 8 622 65909
partneris iš Kauno
2017-08-22 11:18:04 IP 2i250efc
Atsakyti
Su šia įmone dirbame nuo pat jos įsikūrimo, niekad nebuvo jokių problemų, nei dėl atsiskaitymo nei dėl kitų sąlygų. Visd kartu randame abupusį naudingą sprendimą.
Esame gamybinė įmonė ir pilnai suprantame, kad darbuotojai turi stengtis bei kelti našumą, tačiau jei susirenka vingių Jonai, daro broką, per juos atsilieka kitos grandys, tokius reikia paauklėti, galbūt ir balsą pakelti, tad neverkit TINGINIAI, kad algos mažai gaunat !!!
Esame bendravęs ir su Jūsų direktoriumi, normalus, reiklus žmogus.
Atsakyti
Va cia tai imone, siandien pasake jei nedirbsit sestadieni, algos negausyt. Konkretus isnaudotojai, mokejo 455 i rankas dabar pradejo 415 moket, nors dirbi daug pilnu tempu, ne tai kad pakeltu geriems darbuotojams, bet daro atvirksciai sumazina, ir dar santazuoja. Dar ateina su knygute ir chronometru nuimineja laika per kiek padarei lova. Direktoriaus sunelis pasikeles vaiskto pirmyn atgal po visa caha, ir stebi, kad zmones varytu kaip vergai uz susikta minimuma. Kasdiena keiciasi zmones, nes salygos vergiskos, eisi i bilieteni sumazina dar labiau alga ir veliau sumoka nei visiems kitiems, reikia iseigines irgi neduoda.
Atsakyti
Dirbu templari beveik metus ir negaliu del nieko skustis:) zmogus atejas i darba - turi dirbti.jai savo darba atlieki gerai, esi savo " vietoje", tai tikrai niekas nei siuntines kazkur, nei engs, ar izeidines...visi paprasti zmones, bendraujantis naturaliai ;)
Atsakyti
Apie įmonę nieko blogo pasakyti negaliu. Na bet apie direktorių tai trūksta žodžių. Tokio nesiskaitymo su darbuotojai dar nesu matęs. Aš tik niekaip nesuprantu, kaip tie užsienio partneriai gali bendradarbiauti su tokiu nepraustaburniu.
Atsakyti
Blogiausia kad čia rašo visi buvę darbuotojai, reitina įmonę 1 žvaigždei ir gadina jos vardą.. šitie skundai neturėtu sulygti įmonės reitinguose, kurie skirti įvertinti produktų kokybę.
Uab Padvaiskas ir ko
2016-03-22 18:18:54 IP 2be6ck08
Atsakyti
Uab PADVAISKAS ir KO kviecia i darba ivairiu specialybiu darbuotojus.Darbas dviem pamainom.Atlyginimas du kartus i menesi iki 600-800 EUR.Imone yra GLITISKESE, Paberzes seniunija, Vilniaus rajonas.Darbuotojus vezam autobusais is UKMERGES, SIRVINTU, ZELVOS, MOLETU, UTENOS, NEMENCINES.SIUZIONIU.Dar turim 95 laisvas darbo vietas.
Teirautis telefonu 866353545.

Direktorius
Arvydas Padvaiskas
Buves vezeju partneris
2015-03-12 14:06:40 IP 2be6ck76
Atsakyti
Tamsta vezeju atstovas Gintautas Kulikauskas turbut pamirso kad uz melaginga informacija gali tekti skaudziai atsakyti LR istaymu numatyta tvarka.
Vargu ar Girtekos vadovybe pateisins tokias nesusitupejusio vadybininkelio rasliavas….
buvę partneriai vežėjai
2015-03-03 13:56:26 IP 2fbaqa7i
Atsakyti
nesąžininga įmonė, nuolat keliantys problemų, nuolat atšaukinėjo užsakytą transportą, kai tik susirasdavo pigesnių variantų, dirbant kartu ne siekia kurti ilgalaikius santykius, o siekia iš partnerių pasipelnyti pasitaikius bet kokiai menkesnei progai, nevykdo savo įsipareigojimų, nuolat vėluoja apmokėti sąskaitas 10-15 dienų, dirbti su tokia įmone tikrai nerekomenduojame.
Atsakyti
Direktorius atėjusi is darbo birzos darbuotoja, kuris tik pasake kad nedirbes prie stakliu tiesiogiai pasiunte nach.. ir dar irase kad atsisake darbo, tai ismes is birzos, o jis juk nesake kad nedirbs. Jei susergi, tai kol negrisi negausi nei avanso nei algos. Zmones kurie eina atostogu atostoginius gauna po atostogu (zodziu per atostogas gali namie pasedet nes ka kita veikt neturesi pinigu). Visus vadina kreivarankiais, niekuo nepasitiki nes pats yra prisidirbes, pilna kameru, apsauga, tikrina blaivuma kasdien. Gerus darbuotojus ismeto, priima beveik bomzus is birzos kad galetu tik minimuma moket. Klijavime dirbancios moterys daznai turi dirbt virsvalandzius, smarve nuo kliju, nera ventiliacijos, moterys prisikvepuoja tu kliju, paskui vemia, ima biletienius.pamate kad zmogus greit dirba, sumazino ikainius.jeigu kelia alga, tai duoda prieda kuri del bet kokios priezasties gali nuimt.dirbi virsvalandzius, tai uz juos sumoka bet priedo maziau gauni ir iseina tas pats. Zodziu direktorius nesikeicia, toks pat psichinis islieka, nuotaikos kaip moteriai per pms, niekas neikit ten dirbt, gal kai nebus darbuotoju susiprotes arba uzdarys ta šiklari
Atsakyti
LABAI GERAS DARBAS
Atsakyti
Negi, taip baisu? Šiuo metu ieškau darbo: užsukau į TEMPLARĮ, užpildžiau anketą ir laukiu skambučio.
Atsakyti
baisu negu baisiau neisivaizduoju ka direktorius sau mano bet kad jis nenormalus tai faktas
Atsakyti
... ? ... 2013-10-17 09:31:56
kai kuriem tai svarbu tik palot, ypac kurie net nebuve sioj imonej. Iskyla klausimas kaip imone jau 2 m issilaike, dirba virs 100 zmoniu, tai matyt nera taip blogai. Kas nori dirbt ir dirba, tam nereik cia komentaru rasinet! Eikit darbo birzon ir toliau vaidinkit aukas!!
Čia, tai jau, matyt, sūnelis atsirašė?...Gal ne?..
Atsakyti
Apie įmonės veiklą nieko, nei gero, nei blogo negaliu pasakyt. Gal ji ten ir išsilaikė tuos du metus ir, duok dieve, tegu išsilaiko dar 10 ar 20metų...Bet apie jos vadovą, kaip apie žmogų gero žodžio nesurasčiau...Gal kiekvienam būna dienų, kai nuotaika bloga ar kažkas nesiseka, bet išvadinti darbuotojas paleistuvėmis (aš čia nevartoju to visiems žinomo žodžio iš K raidės...), pritrūkus argumentų-parodyti vidurinį pirštą ten yra kasdienybė.Apie kokią elgesio kultūrą, etiką ir įmonės vadovo intelektą galima kalbėti, jei su darbuotojais, kurie jam ir uždirba pinigus yra elgiamasi, kaip su gyvuliais.Sutinku, kad vadovo gal ir reikia prisibijoti, bet, visų pirma jį reikia gerbti. Bet už ką reikia gerbti žmogų, kuris negerbia kitų, o, tuo pačiu, ir savęs?..
Atsakyti
kai kuriem tai svarbu tik palot, ypac kurie net nebuve sioj imonej. Iskyla klausimas kaip imone jau 2 m issilaike, dirba virs 100 zmoniu, tai matyt nera taip blogai. Kas nori dirbt ir dirba, tam nereik cia komentaru rasinet! Eikit darbo birzon ir toliau vaidinkit aukas!!
Atsakyti
Setonas 2012-11-09 16:45:28
Ne nu bet jus juokingi zmones kaip tu elgsies su zmogum taip jis elgsis su tavim. Beto del kokybes tai patikekit manim Lietuvoje reikalavimai auksciausio lygio uzsienyje netiek reikalaujama. Pats dirbu ir teko susidurt su reikalavimais cia ir su reikalavimais uzsienyje. O imone kaip imone kolektyvas draugiskas. Direktoriui priklauso but piktam nes kitaip darbuotjoai nelaikys jo uz direktoriu.
AS ZIURIU TU DAR NE SUSIDURIAI SU SETONAIS.PRISIMINK TIK VIENA NE PASITIKEK ZMONEMIS, IR AISKU NE DUOK DIEVE KAD TAU TAIP NENUTIKTU. MIELIEJI, ZMONES PARASYKITE KO DAUGIAU KOMENTARU APIE T E M P L A R I. MES JUK VIENA KOMANDA!!!!!!!!! REIKIA TA ZMOGU N U B A U S T I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Atsakyti
telikas 2012-09-04 09:10:05
nuo siol tawo prekiu niekas nebepirks !
aisku ne pirks.as netgi ne dirbciau pas ta loxa TOMA, ISKART PRIJIMA ZMONES, O POTO ISMETA KAIP SUNIS, PO MENESIO SVOLOCIUS.ZADA MOKETI DAUGIAU ZMONEMS IR EINA ZMONES PAS JI UZSIDIRBTI, O TAS ISGALVOJA KAD ZMONES NORI JAM PAKENKTI, SENUS PAZISTAMUS ISMETA, KURIU PAZINOJO DAUGIAU NEI 10 METU, KAZKOKS KONFLIKTAS VIKO PADVALSKAS IR KO, IR TO TOMO, DIRBO IMONEI PAS PADVALSKA, IR PASKUI ATIDARE SAVO T E M P L A R I...., DABAR VIKSTA (2013-10-11)NESAMONES, ZMONES PASITIKEJO, DAR IR PAZISTAMAS, ISEJO IS TO PADVALSKO IR KO...PAS TA TOMA..NIEKO IR JAM ATSIRUGS GYVENIME, VISAM SAVAS LAIKAS, ATEINA.
Atsakyti
Ne nu bet jus juokingi zmones kaip tu elgsies su zmogum taip jis elgsis su tavim. Beto del kokybes tai patikekit manim Lietuvoje reikalavimai auksciausio lygio uzsienyje netiek reikalaujama. Pats dirbu ir teko susidurt su reikalavimais cia ir su reikalavimais uzsienyje. O imone kaip imone kolektyvas draugiskas. Direktoriui priklauso but piktam nes kitaip darbuotjoai nelaikys jo uz direktoriu.
atsitiktinis praeivis
2012-09-04 22:22:54 IP 2j22aldr
Atsakyti
Sakai, akai: "prekių kokybė aukšta", o moralė kokiame lygmenyje? Kaip taip galima elgtis su jaunais žmonėmis? Gal ir pats vaikus turi? Tiesiog verda pykčiu širdis. Bet atmink: VISKAS GYVENIME GRĮŽTA BUMERANGU. Už patyčias, skriaudas, už nepagarbą, parodytą žmogui, už viską gyvenime teks MOKĖTI. Ateis ta "šventė" ir jūsų namus. ŠAUNUOLIAI, VYRUKAI, IŠGARSINO įmoniūkštę templari.
Atsakyti
ir tai, kad kokybe auksta, leidzia tyciotis is dirbanciuju sioje imoneje? Zemas lygis, kai direktorius taip elgiasi, parodydamas savo "lygi"... Gerai, kai zmones taip netyli, tuoj niekas pas ji nebedirbs ir tuo labiau nebesuras jisai normaliu darbuotoju jau, kuriems rupi sava sveikata ir kurie turi bent kiek savigarbos pas ji NEBEDIRBS.
Atsakyti
telikas 2012-09-04 09:10:05
nuo siol tawo prekiu niekas nebepirks !
Tai kad Templari prekių kokybė tokia aukšta, kad Lietuvoje jomis net neprekiaujama. Vargšelis purvaskalidos auka.
Atsakyti
sefas tikras s...., darbuotoju zmonemis neskaito.
Atsakyti
Prastai dirbanti įmonė...
Atsakyti
nuo siol tawo prekiu niekas nebepirks !

Taip pat rekomenduojame

Markė
Natūralios odos meistrai

Adresas: Palemono g. 7D, LT-52158 Kaunas.
Veiklos sritys: baldai (gamyba); baldai (prekyba); baldų gamybos medžiagos, furnitūra; interjero apdailos medžiagos; odos gaminiai.
BALDAI NAMAMS „Juodasis alksnis" misija yra pasirūpinti labai svarbia namų aplinkos dalimi – kokybiškais, praktiškais ir stilingais baldais! Atrinkdami baldus lietuviškiems namams, vadovaujamės pagrindiniais – praktiškumo ir stiliaus kriterijais. Suprantama, jog kiekvienas daiktas privalo būti kokybiškas, tačiau...
ZBIGA
Magrės baldai

Adresas: Beržų g. 2B, Riešės k., LT-14266 Vilniaus r.
Veiklos sritys: baldai (prekyba); baldai (gamyba); baldų gamybos medžiagos, furnitūra; eksportas; gamyba; interneto parduotuvės.
BALDAI KURIANTIEMS ŠEIMĄ „Magrės baldų“ apskritai nebūtų, jei Lietuvoje nebūtų tvirtų, modernių, savo namus mylinčių šeimų. Tačiau lygiai taip pat neįsivaizduojame, kad tvirta šeima apskritai įmanoma be tvirtų, modernių ir namus puošiančių minkštųjų baldų! Kitaip tariant, galima sakyti, kad kokybiški „Magrės...
Top sofa
Minkštų baldų gamyba verslui

Adresas: Jonavos g. 254, LT-44132 Kaunas.
Veiklos sritys: baldai (gamyba); baldai (prekyba); gamyba; restoranų, kavinių, barų įranga.
TOP SOFA – nestandartinių minkštų baldų projektuotoja ir gamintoja, savo produkciją pagal individualius užsakymus tiekianti verslams ir individualiems klientams. Siekdami užtikrinti produkcijos kokybę ir maksimaliai patenkinti pirkėjo poreikius, išskirtinį dėmesį skiriame medžiagų atrankai ir ilgaamžiškumui. Nuolat...
Azetas
BALDŲ GAMYBA

Adresas: Žirmūnų g. 98-10, LT-09122 Vilnius.
Veiklos sritys: baldai (gamyba); baldai (prekyba); baldų gamybos medžiagos, furnitūra; eksportas; gamyba; grafika, dizainas; interjero apdailos medžiagos; mediena, jos gaminiai; projektavimas.
UAB "AZETAS" pagrindinė veikla - nestandartinių korpusinių baldų projektavimas ir gamyba. Tiek privatiems savo užsakovams, tiek įmonėms galime sukurti unikalų ir išskirtinį dizainą Jūsų namams ar ofisui ire pagaminti individualaus projekto baldus. AZETAS tikslas - padėti Jums susikurti stilingą, šiuolaikišką...
Dzūkijos baldų fabrikas
Minkštų bei kietų baldų gamyba

Adresas: Nemuno g. 29, Radžiūnų k., LT-62181 Alytaus r.
Veiklos sritys: baldai (gamyba); baldai (prekyba); baldų gamybos medžiagos, furnitūra; eksportas; gamyba.
Mūsų kompanija turi ilgametę patirtį baldų gamybos srityje. Dirbame su dizaineriais bei architektais iš visos Europos. Gaminame nestandartinius ir klasikinius, minkštus ir kietus baldus restoranui, viešbučiui, biurui bei namams. Naudojame tik kokybiškas medžiagas. KLASIKINIŲ BALDŲ GAMYBA IR PARDAVIMAS Klasikinių...

Verslo naujienos, ekonomikos aktualijos, straipsniai

S. Cichanouskaja grįžti į Baltarusiją kol kas neplanuoja
S. Cichanouskaja grįžti į Baltarusiją kol kas neplanuoja 01-23 08:48
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, šiuo metu pasitraukusi į Lietuvą, penktadienį sakė kol kas nesuruošianti grįžti į savo šalį, kol jos vyras nėra paleistas iš kalėjimo.
Keli Seimo nariai ir visuomenininkai piketuos prie Rusijos ambasados Vilniuje
Keli Seimo nariai ir visuomenininkai piketuos prie Rusijos ambasados Vilniuje 01-23 08:42
Šeštadienį keli Seimo nariai ir visuomenininkai rengia piketą prie Rusijos ambasados Lietuvoje dėl žmogaus teisių ir demokratijos pažeidimų Rusijoje.
Seimui teikiama Lietuvos ir Vokietijos sutartis karių buvimo sąlygų
Seimui teikiama Lietuvos ir Vokietijos sutartis karių buvimo sąlygų 01-23 08:24
Vyriausybė teikia Seimui ratifikuoti Lietuvos ir Vokietijos susitarimą dėl karinių pajėgų laikino buvimo sąlygų viena kitos teritorijoje.
Kitos naujienos »

Prisijungti prie katalogo

Apklausa

Ar norėtumėte pasiskiepyti nuo COVID-19?

Akcijų kainos

Macy's 12,88 +4,55%
Twitter 48,06 +1,99%
Apple 139,07 +1,61%
Walmart 146,33 +1,02%
Manchester United 15,37 -3,27%
Western Digital 50,71 -5,23%
Intel 56,66 -9,29%
IBM 118,61 -9,91%

Žaliavų kainos pasaulyje

Ryžiai 489,00 +3,82%
Sidabras 24,08 -0,62%
Nafta 53,13 -0,21%
Apelsinai 0,65 +6,56%
Varis 7068,91 +5,29%
Kava 3,31 -1,19%
Benzinas 1,19 -0,83%
Auksas 1866,30 -1,79%