VZ.lt
Rekvizitai.lt 立陶宛黃頁

公司 Medstatyba

Medstatyba, UAB

公司代碼 122603589
增值稅代碼 LT226035811
经理 Vytautas Stukas
地址 Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius
電話 Medstatyba 電話
手机 Medstatyba 手机
傳真 Medstatyba 傳真
電子郵件 電子郵件地址 通過電子郵件聯繫 »
網站 http://www.medstatyba.lt
银行 AB SEB Bankas
银行帐户 LT107044060001071671
工作时间 I-V 07.30-16.45
员工 18 员工
保险公司码 45190
平均工资 1,530.80 € (2021-05)
营业额 2020: 500 001 - 1 000 000 欧元不含增值税 营业额的故事 »
交通运输 2021-07: 5 汽车 (自己)
授权资本 55,375.50 €
公司年龄 27 年 4 个月 15 天
平均评分
3.8 / 10 (票 127)

公司簡介:

封闭式股份公司Medstatyba,建筑物,构筑物,工程网络,系统的工程设计公司从1994年开始运作。该公司准备所有项目部分:建筑,结构,暖通,医用气体,水,污水,电力等。 该公司已经认证和经验丰富的项目经理和项目经理,在医疗保健机构,无尘,无菌室,制药设施,工业建筑,复杂工程系统设计的丰富经验。 我们在立陶宛和国外工作。 本公司提供下列服务: 设计; 咨询; 能源审计的准备; 可行性研究的准备工作; 投资项目准备(在不同的融资性质); 申请从欧盟发展的财政援助; 工程监理和维护。 我们的专家随时准备帮助您和您建议议题。
Fēngbì shì gǔfèn gōngsī Medstatyba, jiànzhú wù, gòuzhúwù, gōngchéng wǎngluò, xìtǒng de gōngchéng shèjì gōngsī cóng 1994 nián kāishǐ yùnzuò. Gāi gōngsī zhǔnbèi suǒyǒu qǐng mù bùfèn: Jiànzhú, jiégòu, nuǎn tōng, yīyòng qìtǐ, shuǐ, wūshuǐ, diànlì děng. Gāi gōngsī yǐjīng rènzhèng hé jīngyàn fēngfù de xiàngmù jīnglǐ hé xiàngmù jīnglǐ, zài yīliáo bǎojiàn jīgòu, wú chén, wú jùn shì, zhìyào shèshī, gōngyè jiànzhú, fùzá gōngchéng xìtǒng shèjì de fēngfù jīngyàn. Wǒmen zài lìtáowǎn hé guówài gōngzuò. Běn gōngsī tígōng xiàliè fúwù: Shèjì; zīxún; néngyuán shěnjì de zhǔnbèi; kěxíng xìng yánjiū de zhǔnbèi gōngzuò; tóuzī xiàngmù zhǔnbèi (zài bùtóng de róngzī xìngzhì); shēnqǐng cóng ōuméng fāzhǎn de cáizhèng yuánzhù; gōngchéng jiānlǐ hé wéihù. Wǒmen de zhuānjiā suíshí zhǔnbèi bāngzhù nín hé nín jiànyì yìtí.

公司照片:
MedstatybaMedstatyba 照片 (Zhàopiàn)照片 Medstatyba (122603589)公司照片 MedstatybaMedstatyba, UAB 照片 (Zhàopiàn)照片 Medstatyba, UAB (122603589)
地圖(大概位置):
显示地图 »
QR码 122603589

我们还建议

Inpro LT
Inžineriniai projektai

地址: Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius.
活動: 设计; 加熱, 設備; 煤气,燃气设备; 管道,水; 网络工程; 能源,替代能源; 諮詢服務.
ELMO technologijos
LED apšvietimas

地址: Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius.
活動: 照明系統; 出口; 批发; 网上商店; 设计; 进口; 零售.
AG studija
Architektūrinio projektavimo įmonė

地址: Savanorių pr. 219, LT-50182 Kaunas.
活動: 设计; 建筑师.
Projektai ir Co
Projektavimas, geodezija, techninė priežiūra

地址: Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas.
活動: 设计; 建筑师.
设计服务
Projektuotojas LT
Projektavimas, konsultavimas, idėjų įgyvendinimas

地址: Sandėlių g. 9A, LT-45190 Kaunas.
活動: 设计; 其他活动; 建筑师.

外汇汇率

美元
USD 0.8493 €
英镑
GBP 1.1687 €
波兰兹罗提
PLN 0.2190 €
俄罗斯卢布
RUB 0.0115 €
白俄罗斯卢布
BYN 0.3317 €
中国人民币
CNY 0.1313 €
丹麦克朗
DKK 0.1344 €
乌克兰赫里纳
UAH 0.0310 €
加元
CAD 0.6766 €
土耳其里拉
TRY 0.0993 €
挪威克朗
NOK 0.0963 €
捷克克朗
CZK 0.0390 €
日元
JPY 0.0077 €
澳元
AUD 0.6266 €
瑞典克朗
SEK 0.0978 €
瑞士法郎
CHF 0.9234 €
银行立陶宛, 2021-07-23