Softeq Development obrót za rok

Softeq Development, UAB obrót, zysk

Rok 2020
Aktywa trwałe 0 €
Aktywa obrotowe 2 100 €
Słuszność 374 €
Zadłużenie 1 726 €
Obrót
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem marża
Zysk (strata) netto -2 126 €
Marża zysku netto
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).