Viešieji pirkimai, viešųjų pirkimų skelbimai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas

Paskelbtas: 2020-07-02 00:00:00 | Pasiūlymų teikimo terminas:
VĮ Ignalinos atominės elektrinės (IAE) labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statybos bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas