Viešieji pirkimai, viešųjų pirkimų skelbimai

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Konteinerių žaliosioms atliekoms surinkti pirkimo sutartis

Paskelbtas: 2019-02-08 00:00:00 | Pasiūlymų teikimo terminas:
Konteinerių žaliosioms atliekoms surinkti pirkimo sutartis