Žvejų namai obrót za rok

Žvejų namai, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 51 583 €38 162 €29 247 €16 664 €12 619 €
Aktywa obrotowe 40 004 €43 341 €52 133 €68 508 €75 298 €
Słuszność -240 800 €-257 871 €-269 337 €-272 032 €-277 416 €
Zadłużenie 332 387 €339 374 €350 717 €357 204 €365 333 €
Obrót 164 745 €162 587 €190 772 €200 211 €164 002 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -15 343 €-17 071 €-11 466 €-2 694 €-5 384 €
Zysk przed opodatkowaniem marża -9,31 %-10,50 %-6,01 %-1,35 %-3,28 %
Zysk (strata) netto -15 343 €-17 071 €-11 466 €-2 694 €-5 384 €
Marża zysku netto -9,31 %-10,50 %-6,01 %-1,35 %-3,28 %


Žvejų namai obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Žvejų namai, UAB 111727863. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).