Yachting 2000 obrót za rok

Yachting 2000, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 0 €0 €1 101 €1 511 €842 €
Aktywa obrotowe 23 333 €30 718 €29 049 €29 981 €28 200 €
Słuszność 20 111 €29 446 €30 046 €29 474 €28 934 €
Zadłużenie 3 222 €1 741 €195 €2 018 €108 €
Obrót 22 354 €13 146 €3 050 €1 500 €1 468 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 344 €10 982 €706 €-571 €-540 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 95,48 %83,54 %23,15 %-38,07 %-36,78 %
Zysk (strata) netto 18 234 €9 335 €600 €-571 €-540 €
Marża zysku netto 81,57 %71,01 %19,67 %-38,07 %-36,78 %


Yachting 2000 obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Yachting 2000, UAB 304208592. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).