Wolfturas express obrót za rok

UAB "Wolfturas express" obrót, zysk

Wolfturas express obrót za rok

Rok
2019
2020
2021
Aktywa trwałe 153 785 € 102 699 € 130 744 €
Aktywa obrotowe 125 424 € 118 118 € 128 240 €
Słuszność 53 856 € 59 554 € 101 157 €
Zadłużenie 230 696 € 164 428 € 158 927 €
Obrót 579 217 € 311 215 € 488 131 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 637 € -15 537 € 33 107 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 3,56 % -4,99 % 6,78 %
Zysk (strata) netto 17 396 € -15 537 € 27 936 €
Marża zysku netto 3,00 % -4,99 % 5,72 %
Wolfturas express obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy UAB "Wolfturas express" 302655609. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".