Breitto obrót za rok

Breitto, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 18 699 €371 770 €375 685 €778 645 €1 370 231 €
Aktywa obrotowe 1 737 257 €1 956 480 €1 971 244 €2 089 369 €3 612 676 €
Słuszność 232 180 €534 061 €412 961 €445 509 €512 307 €
Zadłużenie 1 537 916 €1 810 910 €1 950 891 €2 439 395 €4 496 527 €
Obrót 7 954 513 €10 205 326 €11 508 902 €11 878 431 €19 388 620 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 180 641 €537 434 €422 804 €469 145 €475 734 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 2,27 %5,27 %3,67 %3,95 %2,45 %
Zysk (strata) netto 152 775 €451 881 €355 400 €392 548 €396 798 €
Marża zysku netto 1,92 %4,43 %3,09 %3,30 %2,05 %


Breitto obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Breitto, UAB 302531668. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).