INTERMODAL CONTAINER SERVICE obrót za rok

UAB "INTERMODAL CONTAINER SERVICE" obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 148 423 €143 335 €304 729 €187 900 €223 014 €
Aktywa obrotowe 642 316 €1 078 874 €1 001 386 €1 103 479 €895 843 €
Słuszność 370 724 €597 792 €605 628 €605 664 €446 708 €
Zadłużenie 429 940 €635 698 €715 566 €696 933 €686 504 €
Obrót 2 805 963 €5 863 627 €5 889 553 €7 127 058 €5 569 933 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 161 942 €430 897 €351 129 €354 768 €-7 327 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 5,77 %7,35 %5,96 %4,98 %-0,13 %
Zysk (strata) netto 137 538 €364 607 €297 359 €300 035 €-7 918 €
Marża zysku netto 4,90 %6,22 %5,05 %4,21 %-0,14 %


INTERMODAL CONTAINER SERVICE obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy UAB "INTERMODAL CONTAINER SERVICE" 301153856. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).