Dallis obrót za rok

UAB "Dallis" obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 3 956 €747 €3 €189 838 €275 237 €
Aktywa obrotowe 72 958 €235 602 €1 098 167 €2 264 350 €2 377 212 €
Słuszność -2 525 €91 763 €969 847 €2 129 375 €2 373 651 €
Zadłużenie 80 391 €159 085 €143 426 €324 813 €278 798 €
Obrót 314 216 €633 765 €2 049 782 €2 469 207 €1 586 779 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -19 876 €205 640 €1 050 367 €1 369 884 €297 605 €
Zysk przed opodatkowaniem marża -6,33 %32,45 %51,24 %55,48 %18,76 %
Zysk (strata) netto -19 876 €178 714 €878 085 €1 159 528 €252 629 €
Marża zysku netto -6,33 %28,20 %42,84 %46,96 %15,92 %


Dallis obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy UAB "Dallis" 302626080. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).