Toto meistrai obrót za rok

Toto meistrai, MB obrót, zysk

Rok 2016
2017201820192020
Aktywa trwałe 0 €0 €2 527 €7 835 €13 441 €
Aktywa obrotowe 2 075 €4 747 €2 965 €69 690 €65 484 €
Słuszność 427 €3 159 €2 267 €11 001 €30 659 €
Zadłużenie
Obrót 4 006 €11 115 €25 549 €298 392 €329 296 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 239 €2 877 €-692 €9 036 €23 146 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 5,97 %25,88 %-2,71 %3,03 %7,03 %
Zysk (strata) netto 227 €2 732 €-692 €8 534 €19 657 €
Marża zysku netto 5,67 %24,58 %-2,71 %2,86 %5,97 %


Toto meistrai obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Toto meistrai, MB 304410398. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).