TOKĖ LT obrót za rok

TOKĖ LT, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 272 523 €304 267 €252 408 €319 344 €290 658 €
Aktywa obrotowe 826 299 €815 688 €991 113 €960 842 €1 141 874 €
Słuszność 308 548 €303 956 €405 696 €490 808 €702 426 €
Zadłużenie 795 867 €815 999 €837 825 €789 378 €730 106 €
Obrót 2 415 513 €2 560 837 €3 022 720 €3 199 411 €3 341 662 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 835 €18 111 €121 027 €173 993 €321 531 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 1,61 %0,71 %4,00 %5,44 %9,62 %
Zysk (strata) netto 33 704 €15 324 €101 740 €145 112 €271 618 €
Marża zysku netto 1,40 %0,60 %3,37 %4,54 %8,13 %


TOKĖ LT obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy TOKĖ LT, UAB 301852692. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).