Techranga obrót za rok

Techranga, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 0 €150 795 €176 182 €189 606 €213 197 €
Aktywa obrotowe 304 023 €221 166 €217 379 €196 967 €363 846 €
Słuszność 58 729 €72 190 €55 787 €118 740 €148 033 €
Zadłużenie 222 637 €299 771 €332 047 €266 996 €429 010 €
Obrót 645 362 €761 218 €1 038 971 €1 157 317 €894 618 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35 299 €32 397 €73 770 €34 240 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 4,64 %3,12 %6,37 %3,83 %
Zysk (strata) netto 1 805 €29 306 €27 271 €62 303 €29 293 €
Marża zysku netto 0,28 %3,85 %2,62 %5,38 %3,27 %


Techranga obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Techranga, UAB 300556637. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).