Soderus obrót za rok

Soderus, UAB obrót

Soderus obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Soderus, UAB 304148049. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".