Soderus obrót za rok

Soderus, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 0 €12 809 €10 280 €44 191 €190 698 €
Aktywa obrotowe 50 742 €109 009 €138 001 €204 247 €412 341 €
Słuszność 14 670 €14 361 €17 946 €43 332 €38 293 €
Zadłużenie 36 072 €107 457 €130 335 €205 729 €564 746 €
Obrót 140 199 €309 787 €268 771 €1 306 045 €2 600 325 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem marża
Zysk (strata) netto 12 170 €-309 €3 585 €25 386 €5 311 €
Marża zysku netto 8,68 %-0,10 %1,33 %1,94 %0,20 %


Soderus obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Soderus, UAB 304148049. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".