Profesjonalny raport o przedsiębiorstwie UAB Skardų fabrikas

Skardų fabrikas, UAB raport

Nabyć profesjonalny raport o przedsiębiorstwie UAB Skardų fabrikas (304635473)

Nie ryzykuj! W ciągu kilku minut oceń wiarygodność kredytową firmy, którą jesteś zainteresowany. Już teraz możesz zamówić pełny raport kredytowy i uzyskać go natychmiast! Raport będzie sporządzony wyłącznie w języku angielskim.
Cena raportu
89,00 EUR
Raport zawiera:
  • ratingi kredytowe firmy;
  • dyrektorzy firmy, udziałowcy, uczestnicy, dane kontaktowe;
  • bieżące i historyczne zaległe płatności wobec instytucji kredytowych;
  • wskaźniki finansowe;
  • informacja o sprawach sądowych, aresztach majątkowych;
  • flota samochodowa i jej wartość;
  • monitorowanie wzmianek o firmie w mediach i informacji statystycznych;
  • inna informacja.

Za pomocą zaledwie kilku przycisków możesz uzyskać szczegółowe informacje o statusie swoich klientów lub partnerów biznesowych – zapobiegnie to transakcjom o dużym stopniu ryzyka lub transakcjom z podmiotami o zagrożeniu upadłościowym oraz uniknęciu możliwych strat. Raport kredytowy zawiera ratingi ekonometryczne dotyczące opóźnień w rozliczeniach i upadłościowe, wskazujące, że firma będzie miała opóźnienia w płatnościach o 90 dni lub ogłosi upadłość. Prognoza dotyczy okresu 12 miesięcy. Pomoże to ocenić kondycję partnera biznesowego nie tylko w tym momencie, ale także w najbliższej przyszłości.

Dane kredytowe o firmach przedstawia „Creditinfo Lietuva“ – biuro kredytowe należące do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw „Creditinfo Group“, która pomaga instytucjom finansowym w podejmowaniu właściwych decyzji kredytowych i przestrzeganiu zasad odpowiedzialnego kredytowania.