Roneda obrót za rok

Roneda, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 2017
2018201920202021
Aktywa trwałe 0 €14 736 €11 858 €8 980 €7 327 €
Aktywa obrotowe 115 299 €105 753 €122 850 €120 920 €105 757 €
Słuszność 34 167 €35 202 €25 582 €14 878 €16 178 €
Zadłużenie 81 132 €85 287 €109 126 €115 022 €96 906 €
Obrót 93 669 €470 818 €315 280 €306 415 €400 657 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 33 334 €1 225 €-9 620 €-10 704 €1 514 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 35,59 %0,26 %-3,05 %-3,49 %0,38 %
Zysk (strata) netto 31 667 €1 035 €-9 620 €-10 704 €1 299 €
Marża zysku netto 33,81 %0,22 %-3,05 %-3,49 %0,32 %


Roneda obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Roneda, UAB 304638099. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).