RM CARGO BALTIC obrót za rok

RM CARGO BALTIC, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 129 093 €171 251 €162 852 €284 157 €302 040 €
Aktywa obrotowe 876 234 €843 195 €1 419 789 €2 159 180 €2 364 627 €
Słuszność 157 613 €367 468 €414 865 €1 321 601 €619 030 €
Zadłużenie 805 543 €603 396 €1 096 917 €1 121 736 €2 079 147 €
Obrót 5 199 502 €5 529 622 €6 924 175 €11 451 287 €14 010 673 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 142 354 €387 974 €487 371 €1 536 924 €716 765 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 2,74 %7,02 %7,04 %13,42 %5,12 %
Zysk (strata) netto 117 186 €327 502 €405 783 €1 306 736 €612 429 €
Marża zysku netto 2,25 %5,92 %5,86 %11,41 %4,37 %


RM CARGO BALTIC obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy RM CARGO BALTIC, UAB 302431002. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).