Rekreacinė statyba obrót za rok

Rekreacinė statyba, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 95 782 €350 732 €309 163 €283 083 €349 077 €
Aktywa obrotowe 219 938 €744 088 €413 368 €755 984 €512 971 €
Słuszność 50 978 €243 345 €438 311 €445 886 €450 009 €
Zadłużenie 263 596 €850 329 €283 074 €592 035 €410 893 €
Obrót 1 084 614 €3 225 505 €2 692 618 €2 365 233 €1 521 542 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -90 531 €226 548 €231 198 €17 877 €6 105 €
Zysk przed opodatkowaniem marża -8,35 %7,02 %8,59 %0,76 %0,40 %
Zysk (strata) netto -90 531 €192 367 €194 967 €7 575 €4 124 €
Marża zysku netto -8,35 %5,96 %7,24 %0,32 %0,27 %


Rekreacinė statyba obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Rekreacinė statyba, UAB 120932575. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).