Pelningi sprendimai obrót za rok

Pelningi sprendimai, MB obrót, zysk

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 2 425 €2 503 €2 412 €1 383 €2 112 €
Aktywa obrotowe 3 152 €4 141 €7 755 €13 547 €20 042 €
Słuszność 4 051 €5 481 €8 080 €12 457 €17 106 €
Zadłużenie
Obrót 19 432 €22 495 €32 469 €41 085 €59 396 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 949 €1 510 €4 296 €7 523 €11 183 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 10,03 %6,71 %13,23 %18,31 %18,83 %
Zysk (strata) netto 1 852 €1 430 €4 081 €7 147 €10 706 €
Marża zysku netto 9,53 %6,36 %12,57 %17,40 %18,02 %


Pelningi sprendimai obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Pelningi sprendimai, MB 304195554. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).