PAJŪRIO GABIJA obrót za rok

PAJŪRIO GABIJA, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 4 054 853 €3 943 011 €3 872 623 €3 773 068 €3 932 706 €
Aktywa obrotowe 60 081 €70 862 €68 997 €111 240 €191 101 €
Słuszność 575 711 €596 561 €1 144 511 €1 191 768 €1 246 819 €
Zadłużenie 3 539 223 €3 417 312 €2 797 109 €2 692 540 €2 870 097 €
Obrót 870 919 €860 755 €964 790 €1 150 682 €1 150 255 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 597 €41 630 €14 806 €72 077 €82 239 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 1,91 %4,84 %1,53 %6,26 %7,15 %
Zysk (strata) netto 19 184 €35 070 €11 854 €61 477 €69 271 €
Marża zysku netto 2,20 %4,07 %1,23 %5,34 %6,02 %


PAJŪRIO GABIJA obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy PAJŪRIO GABIJA, UAB 152538357. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).