Neurovita obrót za rok

Neurovita, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 83 155 €49 013 €32 907 €107 648 €112 669 €
Aktywa obrotowe 407 120 €261 044 €309 639 €409 614 €507 438 €
Słuszność 198 094 €184 256 €182 024 €210 854 €236 350 €
Zadłużenie 292 181 €125 801 €160 522 €294 281 €383 508 €
Obrót 1 203 826 €1 314 233 €1 051 823 €1 547 510 €1 513 164 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 60 315 €28 371 €28 441 €75 891 €100 902 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 5,01 %2,16 %2,70 %4,90 %6,67 %
Zysk (strata) netto 51 987 €16 162 €23 768 €62 830 €85 496 €
Marża zysku netto 4,32 %1,23 %2,26 %4,06 %5,65 %


Neurovita obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Neurovita, UAB 110791756. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).