Memelhaus obrót za rok

Memelhaus, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 5 341 €3 624 €69 339 €63 606 €62 439 €
Aktywa obrotowe 281 534 €401 674 €413 621 €284 598 €309 034 €
Słuszność 61 581 €71 273 €81 325 €88 829 €105 091 €
Zadłużenie 225 294 €353 483 €401 635 €259 375 €266 382 €
Obrót 801 652 €1 056 166 €1 360 895 €921 269 €745 355 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 119 €11 406 €11 226 €8 994 €25 941 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 0,51 %1,08 %0,82 %0,98 %3,48 %
Zysk (strata) netto 4 742 €9 692 €10 052 €7 504 €21 925 €
Marża zysku netto 0,59 %0,92 %0,74 %0,81 %2,94 %


Memelhaus obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Memelhaus, UAB 300082986. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".