MARINO GRUPĖ obrót za rok

MARINO GRUPĖ, UAB obrót, zysk

Rok 2017
201820192020
Aktywa trwałe 0 €27 132 €95 659 €125 773 €
Aktywa obrotowe 15 772 €2 065 641 €3 778 043 €2 442 236 €
Słuszność 13 315 €1 140 453 €2 126 246 €1 121 293 €
Zadłużenie 2 457 €861 192 €1 748 900 €1 454 199 €
Obrót 13 068 €5 985 727 €17 079 158 €14 399 203 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 724 €1 327 282 €2 488 510 €1 283 067 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 97,37 %22,17 %14,57 %8,91 %
Zysk (strata) netto 10 815 €1 127 138 €2 112 931 €1 045 047 €
Marża zysku netto 82,76 %18,83 %12,37 %7,26 %


MARINO GRUPĖ obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy MARINO GRUPĖ, UAB 304570698. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).