Ligamis, UAB obrót za rok

Ligamis, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 101 157 €313 007 €493 783 €457 403 €577 534 €
Aktywa obrotowe 125 233 €157 159 €86 752 €89 826 €81 188 €
Słuszność 188 136 €273 697 €296 605 €299 088 €369 618 €
Zadłużenie 38 918 €197 800 €312 530 €251 932 €290 572 €
Obrót 311 530 €279 733 €231 937 €365 192 €464 122 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 86 570 €85 561 €22 908 €4 346 €83 232 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 27,79 %30,59 %9,88 %1,19 %17,93 %
Zysk (strata) netto 86 570 €85 561 €22 908 €2 483 €70 530 €
Marża zysku netto 27,79 %30,59 %9,88 %0,68 %15,20 %


Ligamis, UAB obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Ligamis, UAB 181684849. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".