Legal Balance obrót za rok

Legal Balance, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 7 780 €158 699 €171 514 €5 438 110 €7 654 503 €
Aktywa obrotowe 744 737 €2 412 727 €3 366 764 €717 939 €2 006 666 €
Słuszność 691 750 €668 333 €1 220 605 €1 381 155 €2 160 742 €
Zadłużenie 60 012 €1 904 905 €2 334 137 €4 777 223 €7 507 417 €
Obrót 505 318 €941 842 €2 075 165 €2 577 815 €3 076 735 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 219 369 €28 694 €575 493 €255 955 €303 263 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 43,41 %3,05 %27,73 %9,93 %9,86 %
Zysk (strata) netto 185 879 €16 583 €465 947 €202 290 €507 430 €
Marża zysku netto 36,78 %1,76 %22,45 %7,85 %16,49 %


Legal Balance obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Legal Balance, UAB 302528679. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).