VZ.lt
Rekvizitai.lt - Litewski Katalog Przesiębiorstw.

Kovenda obrót za rok

UAB Kovenda obrót, zysk

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 33 779 €6 544 €6 900 €6 290 €4 982 €
Aktywa obrotowe 505 063 €448 458 €284 952 €212 585 €148 008 €
Słuszność -73 956 €-361 243 €-202 479 €-36 769 €-244 193 €
Zadłużenie 621 482 €817 150 €504 673 €256 333 €397 852 €
Obrót 3 407 859 €3 283 044 €3 435 229 €3 489 196 €2 596 816 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 924 €-163 176 €220 463 €299 969 €-80 023 €
Zysk przed opodatkowaniem marża -0,17 %-4,97 %6,42 %8,60 %-3,08 %
Zysk (strata) netto -28 908 €-173 641 €184 265 €254 710 €-86 688 €
Marża zysku netto -0,85 %-5,29 %5,36 %7,30 %-3,34 %


Kovenda obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy UAB Kovenda 125754429. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".