Kaiser Exchange International obrót za rok

Kaiser Exchange International, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 1 625 €10 325 €8 891 €4 897 €3 359 €
Aktywa obrotowe 13 551 €65 003 €621 724 €608 521 €25 117 €
Słuszność 12 223 €66 688 €15 551 €15 155 €15 607 €
Zadłużenie 2 953 €8 552 €615 163 €598 380 €12 942 €
Obrót 70 703 €106 744 €73 750 €20 923 €32 073 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem marża
Zysk (strata) netto 9 235 €54 465 €-3 491 €-64 €12 216 €
Marża zysku netto 13,06 %51,02 %-4,73 %-0,31 %38,09 %


Kaiser Exchange International obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Kaiser Exchange International, UAB 304089907. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).