Hilla obrót za rok

Hilla, UAB obrót, zysk

Rok 2019
2020
Aktywa trwałe 62 910 €168 080 €
Aktywa obrotowe 337 231 €590 746 €
Słuszność 61 344 €281 295 €
Zadłużenie 339 672 €479 652 €
Obrót 1 471 885 €3 991 407 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 68 253 €324 819 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 4,64 %8,14 %
Zysk (strata) netto 58 844 €272 893 €
Marża zysku netto 4,00 %6,84 %


Hilla obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Hilla, UAB 305048831. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".