GOTAS obrót za rok

GOTAS, UAB obrót

GOTAS obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy GOTAS, UAB 121769394. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".