Farmidėja obrót za rok

Farmidėja, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 0 €0 €1 369 €2 060 €1 179 €
Aktywa obrotowe 5 582 €4 717 €10 066 €74 642 €163 414 €
Słuszność 4 221 €3 098 €3 272 €7 846 €11 389 €
Zadłużenie 1 361 €1 619 €8 163 €68 856 €153 204 €
Obrót 5 720 €8 150 €25 634 €132 116 €1 387 059 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem marża
Zysk (strata) netto 134 €-1 123 €174 €4 574 €3 543 €
Marża zysku netto 2,34 %-13,78 %0,68 %3,46 %0,26 %


Farmidėja obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Farmidėja, UAB 302600114. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).