EMP recycling obrót za rok

EMP recycling, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 3 403 776 €3 030 772 €3 398 432 €3 720 331 €6 477 198 €
Aktywa obrotowe 3 157 160 €6 253 020 €8 216 293 €9 741 832 €11 418 082 €
Słuszność 2 829 312 €3 894 369 €5 467 655 €7 293 412 €9 853 383 €
Zadłużenie 3 665 283 €5 311 214 €6 067 466 €6 104 482 €8 007 717 €
Obrót 20 240 916 €33 581 495 €43 285 754 €51 626 651 €43 054 595 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 136 220 €1 919 491 €1 861 338 €2 142 297 €2 537 697 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 5,61 %5,72 %4,30 %4,15 %5,89 %
Zysk (strata) netto 962 762 €1 625 057 €1 573 286 €1 825 757 €2 559 971 €
Marża zysku netto 4,76 %4,84 %3,63 %3,54 %5,95 %


EMP recycling obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy EMP recycling, UAB 124824426. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).