Ecoenergija.lt obrót za rok

Ecoenergija.lt, UAB obrót, zysk

Ecoenergija.lt obrót za rok

Rok
2019
2020
2021
Aktywa trwałe 379 € 2 723 € 12 967 €
Aktywa obrotowe 10 660 € 116 921 € 553 355 €
Słuszność 11 010 € 104 365 € 230 964 €
Zadłużenie 29 € 15 279 € 332 073 €
Obrót 990 € 174 610 € 943 149 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem marża
Zysk (strata) netto 4 544 € 93 355 € 126 599 €
Marża zysku netto 458,99 % 53,46 % 13,42 %
Ecoenergija.lt obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Ecoenergija.lt, UAB 302939837. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".