DETRA SOLAR obrót za rok

DETRA SOLAR, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 2017
2018201920202021
Aktywa trwałe 5 781 €7 603 €55 982 €98 926 €147 051 €
Aktywa obrotowe 147 869 €196 593 €201 031 €290 881 €616 505 €
Słuszność 130 045 €154 461 €187 395 €305 638 €546 444 €
Zadłużenie 23 605 €49 735 €83 284 €104 539 €211 988 €
Obrót 234 411 €442 310 €602 120 €599 190 €1 189 770 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 89 595 €65 770 €141 571 €343 738 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 20,26 %10,92 %23,63 %28,89 %
Zysk (strata) netto 177 545 €75 828 €54 464 €118 244 €290 805 €
Marża zysku netto 75,74 %17,14 %9,05 %19,73 %24,44 %


DETRA SOLAR obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy DETRA SOLAR, UAB 304451669. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).