Deigas obrót za rok

Deigas, UAB obrót, zysk

Deigas obrót za rok

Rok
2020
2021
2022
Aktywa trwałe 36 436 € 114 088 € 113 281 €
Aktywa obrotowe 504 278 € 531 302 € 501 851 €
Słuszność 373 236 € 513 990 € 551 077 €
Zadłużenie 167 687 € 132 188 € 63 722 €
Obrót 1 615 133 € 2 333 271 € 963 963 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 397 922 € 336 106 € 185 866 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 24,64 % 14,40 % 19,28 %
Zysk (strata) netto 337 196 € 281 930 € 154 734 €
Marża zysku netto 20,88 % 12,08 % 16,05 %
Deigas obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Deigas, UAB 305007891. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".