Militarija plius darbo apranga obrót za rok

Militarija plius darbo apranga, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 2018201920202021
Aktywa trwałe 48 867 €45 988 €40 838 €39 145 €
Aktywa obrotowe 128 437 €117 061 €125 799 €110 244 €
Słuszność 171 069 €158 465 €156 225 €139 975 €
Zadłużenie 6 235 €4 584 €10 412 €9 414 €
Obrót 290 781 €318 026 €373 167 €363 539 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk przed opodatkowaniem marża
Zysk (strata) netto 19 858 €10 233 €9 018 €-16 250 €
Marża zysku netto 6,83 %3,22 %2,42 %-4,47 %


Militarija plius darbo apranga obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Militarija plius darbo apranga, UAB 245890220. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).