Baltic transline obrót za rok

Baltic transline, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 1 456 634 €1 431 981 €3 771 222 €6 986 639 €5 702 672 €
Aktywa obrotowe 15 086 936 €18 604 939 €24 794 756 €35 596 449 €56 325 463 €
Słuszność 4 644 064 €5 605 321 €6 669 269 €7 829 784 €11 067 269 €
Zadłużenie 11 889 277 €14 436 319 €21 893 118 €34 676 537 €50 884 063 €
Obrót 64 690 312 €78 766 980 €104 994 832 €138 986 130 €174 767 521 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 71 285 €1 127 766 €1 036 423 €1 437 382 €3 846 060 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 0,11 %1,43 %0,99 %1,03 %2,20 %
Zysk (strata) netto 72 683 €961 257 €807 019 €1 160 515 €3 237 485 €
Marża zysku netto 0,11 %1,22 %0,77 %0,83 %1,85 %


Baltic transline obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Baltic transline, UAB 235584990. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).