ATLANTIC LINE obrót za rok

ATLANTIC LINE, UAB obrót, zysk

Rok 20132014201520162017
Aktywa trwałe 0 €0 €0 €0 €0 €
Aktywa obrotowe 7 064 €-454 €-4 433 €137 €-18 792 €
Słuszność 4 600 €-994 €-4 539 €-101 €-19 287 €
Zadłużenie 2 464 €540 €106 €238 €495 €
Obrót 147 870 €54 120 €72 203 €220 239 €315 571 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 692 €-7 302 €-5 320 €2 323 €-24 506 €
Zysk przed opodatkowaniem marża -2,50 %-13,49 %-7,37 %1,05 %-7,77 %
Zysk (strata) netto -3 692 €-7 302 €-5 320 €2 323 €-24 506 €
Marża zysku netto -2,50 %-13,49 %-7,37 %1,05 %-7,77 %


ATLANTIC LINE obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy ATLANTIC LINE, UAB 302579613. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).