Anisana obrót za rok

Anisana, MB obrót, zysk

Anisana obrót za rok

Rok
2020
2021
2022
Aktywa trwałe 37 495 € 41 777 € 48 413 €
Aktywa obrotowe 39 699 € 59 176 € 39 845 €
Słuszność 40 613 € 66 769 € 68 653 €
Zadłużenie 36 581 € 34 184 € 19 605 €
Obrót 167 182 € 233 197 € 224 928 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 596 € 33 585 € 1 982 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 0,36 % 14,40 % 0,88 %
Zysk (strata) netto 564 € 31 905 € 1 883 €
Marża zysku netto 0,34 % 13,68 % 0,84 %
Anisana obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Anisana, MB 301732725. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".