Amber Vilnius obrót za rok

Amber Vilnius, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 214 €0 €0 €0 €0 €
Aktywa obrotowe 237 592 €204 291 €216 271 €170 158 €412 357 €
Słuszność -408 648 €-445 365 €8 554 €1 613 €167 204 €
Zadłużenie 646 454 €649 836 €217 085 €128 452 €214 043 €
Obrót 1 364 631 €1 780 106 €1 709 778 €736 369 €1 253 684 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -54 590 €-36 717 €453 919 €-6 941 €165 591 €
Zysk przed opodatkowaniem marża -4,00 %-2,06 %26,55 %-0,94 %13,21 %
Zysk (strata) netto -54 590 €-36 717 €453 919 €-6 941 €165 591 €
Marża zysku netto -4,00 %-2,06 %26,55 %-0,94 %13,21 %


Amber Vilnius obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Amber Vilnius, UAB 304066851. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).