Altas obrót za rok

Altas, UAB obrót, zysk

Rok 20162017201820192020
Aktywa trwałe 914 279 €859 060 €827 362 €792 294 €834 354 €
Aktywa obrotowe 686 698 €785 413 €635 038 €545 769 €346 331 €
Słuszność 338 442 €340 647 €293 321 €299 239 €309 715 €
Zadłużenie 1 262 535 €1 315 780 €1 173 291 €1 042 656 €870 970 €
Obrót 1 566 401 €2 110 543 €1 654 586 €1 071 142 €926 309 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 182 €4 188 €5 250 €8 426 €16 388 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 0,14 %0,20 %0,32 %0,79 %1,77 %
Zysk (strata) netto 1 034 €2 205 €2 678 €5 917 €10 476 €
Marża zysku netto 0,07 %0,10 %0,16 %0,55 %1,13 %


Altas obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Altas, UAB 133170954. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).