Agoma obrót za rok

Agoma, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 177 756 €169 611 €146 050 €174 991 €147 228 €
Aktywa obrotowe 987 317 €957 367 €1 181 202 €1 481 135 €1 750 590 €
Słuszność 764 403 €846 243 €1 040 401 €1 225 992 €1 463 896 €
Zadłużenie 405 887 €284 086 €290 730 €435 008 €437 734 €
Obrót 1 852 321 €1 850 741 €2 152 669 €2 507 740 €3 544 730 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 117 100 €96 854 €179 557 €254 198 €281 653 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 6,32 %5,23 %8,34 %10,14 %7,95 %
Zysk (strata) netto 98 316 €81 840 €152 136 €215 591 €237 904 €
Marża zysku netto 5,31 %4,42 %7,07 %8,60 %6,71 %


Agoma obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Agoma, UAB 302433633. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).