Agbirsta obrót za rok

Agbirsta, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 20172018201920202021
Aktywa trwałe 19 909 €7 262 €1 264 €14 067 €14 000 €
Aktywa obrotowe 240 312 €208 810 €184 700 €177 875 €187 639 €
Słuszność 46 003 €51 369 €57 334 €72 014 €79 636 €
Zadłużenie 214 218 €167 121 €131 048 €122 889 €128 473 €
Obrót 1 563 671 €1 367 238 €1 486 080 €954 266 €840 808 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 40 193 €6 435 €7 385 €17 590 €9 342 €
Zysk przed opodatkowaniem marża 2,57 %0,47 %0,50 %1,84 %1,11 %
Zysk (strata) netto 38 384 €5 366 €5 965 €14 680 €7 622 €
Marża zysku netto 2,45 %0,39 %0,40 %1,54 %0,91 %


Agbirsta obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Agbirsta, UAB 301707775. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).