Antoria obrót za rok

Antoria, UAB obrót, zysk

2021 m. Raport »

Rok 201920202021
Aktywa trwałe 3 881 €3 287 €1 913 €
Aktywa obrotowe 16 252 €30 970 €63 095 €
Słuszność -2 872 €23 183 €39 983 €
Zadłużenie 23 105 €11 074 €25 237 €
Obrót 285 540 €187 811 €324 382 €
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 865 €24 937 €20 082 €
Zysk przed opodatkowaniem marża -2,05 %13,28 %6,19 %
Zysk (strata) netto -5 865 €21 556 €16 800 €
Marża zysku netto -2,05 %11,48 %5,18 %


Antoria obrót, EUR

Plan obejmuje obroty firmy Antoria, UAB 225499050. K oznacza tysiące. M oznacza mln. > oznacza "więcej niż".
Źródło informacji: Przedsiębiorstwo Państwowe "Registrų centras" (bez zmian, licencja).