Naudinga informacija apie viską

BVPŽ kodai (Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas)

BVPŽ kodai (Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas)

BVPŽ kodai (Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas) tai yra viešųjų pirkimų klasifikatorius, palengvinantis VP rūšiavimą ir filtravimą, lengviau identifikuojamos paslaugos ir perkami produktai. Klasifikatorių tvarko The European Commission DG XV (EK generalinis direktoriatas). Naudotojų patogumui žodyne kiekviena prekė ar paslauga pažymėta kodu, klasifikatorius susideda iš skyriaus, kategorijos ir 3 subkategorijų.

Skirtingų klasifikatorių naudojimas kenkia Europos viešųjų pirkimų atvirumui ir skaidrumui. Jo poveikis pranešimų kokybei ir jų paskelbimo laikui de facto varžo ekonominės veiklos vykdytojų galimybes sudaryti viešąsias sutartis, Europos Komisija paragino susitariančiuosius subjektus ir institucijas naudotis bendru viešųjų pirkimų žodynu (BVPŽ), parengtu remiantis kai kuriais galiojančiais klasifikatoriais, siekiant juos kuo labiau pritaikyti prie tam tikrų viešųjų pirkimų sistemos ypatumų apibūdinant sutarties dalyką, sudarant bendrą klasifikavimo sistemą, skirtą viešiesiems pirkimams, reikia standartizuoti nuorodas, kurias naudoja susitariančiosios institucijos ir subjektai sutarties dalyką apibūdinti, valstybės narės turi turėti bendrą nuorodų sistemą, kurioje Bendrijos oficialiomis kalbomis būtų pateikiami vienodi prekių aprašymai ta pačia atitinkamų raidinių skaitmeninių kodų tvarka, kad Bendrijoje būtų galima įveikti su kalba susijusias kliūtis.

 

Atsisiųskite BVPŽ lenteles: 

BVPŽ BVPŽ Excel lentelėKita informacija