VZ.lt
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS.

Įstatymai ir kiti teisės aktai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

Visi įstatymai »
Šis Įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės bei ginčų sprendimo tvarką.

Pagrindinės Įstatymo sąvokos
1. Atviras konkursas (supaprastintas atviras konkursas) – pirkimo būdas, kai bet kuris suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.
2. Dalyvis – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.
3. Elektroninės priemonės – telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kiti telekomunikacijų galiniai įrenginiai, skirti duomenims perduoti.
4. Įprasta komercinė praktika – praktika, kai perkančioji organizacija, vadovaudamasi savo nustatytomis pirkimo taisyklėmis ir šiame Įstatyme nustatytais viešųjų pirkimų principais, perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
5. Kandidatas – tiekėjas, siekiantis būti pakviestas dalyvauti ribotame konkurse ar derybose.
6. Konfidencialumo pasižadėjimas – Viešojo pirkimo komisijos nario, eksperto ar kito asmens rašytinis pasižadėjimas, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų šio Įstatymo reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir perkančiosios organizacijos interesus.
7. Kvalifikacinė atranka – pirkimo procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus atrenka kandidatus, kviestinus pateikti pasiūlymus.
8. Nepriekaištinga reputacija – nepriekaištingos reputacijos asmenimis nelaikomi:
1) asmenys, teisti už sunkų nusikaltimą ar nusikaltimą valstybės tarnybai, ūkininkavimo tvarkai arba finansams, – neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs;
2) asmenys, teisti už tyčinį nusikaltimą, – jei teistumas neišnykęs;
3) asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus;
4) asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis arba psichotropinėmis medžiagomis;
5) asmenys, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinius nusikaltimus;
6) asmenys, bausti už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.
9. Neskelbiamos derybos (supaprastintos neskelbiamos derybos) – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija su vienu ar keliais pakviestais tiekėjais derasi dėl pirkimo sąlygų.
10. Nešališkumo deklaracija – Viešųjų pirkimų komisijos nario ar eksperto pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams.
11. Paraiška – dokumentas, kuriuo tiekėjas pareiškia pageidavimą dalyvauti pirkimo procedūrose.
12. Pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktas dokumentas, kuriuo siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas.
13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir viešojo pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas – Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas.
14. Pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai bei dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).
15. Projekto konkursas (supaprastintas projekto konkursas) – pirkimo procedūra, kurios metu vertinimo komisija nustato geriausią teritorijos planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo planą ar projektą pateikusį tiekėją (tiekėjus), kuris (kurie) apdovanojamas prizu, premija ar kitaip arba neapdovanojamas ir kviečiamas dalyvauti pirkimo procedūrose.
16. Raštu reiškia rašytinę formą. Šis terminas apima ir informaciją, kuri yra perduodama naudojant elektronines priemones, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti parašo tapatumą.
17. Ribotas konkursas (supaprastintas ribotas konkursas) – pirkimo būdas, kai pasiūlymus konkursui gali pateikti tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai.
18. Skelbiamos derybos (supaprastintos skelbiamos derybos) – pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sąlygų.
19. Techninė specifikacija – techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės, paslaugos ar darbai.
20. Tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – bet kuris ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.
21. Viešasis darbų pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra atlikti arba kartu atlikti ir suprojektuoti darbus, susijusius su vienu iš šio Įstatymo 1 priedėlyje nurodytų darbų, arba bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkančius perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, arba atlikti ir suprojektuoti darbus, galinčius savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją. Pirkimo tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį.
22. Viešasis paslaugų pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra šio Įstatymo 2 priedėlio A paslaugų sąraše ir B paslaugų sąraše išvardytos paslaugos, taip pat pirkimas, kurio dalykas yra prekės ir šio Įstatymo 2 priedėlyje išvardytos paslaugos, jeigu paslaugų kaina viršija prekių kainą, ar pirkimas, kurio dalykas yra šio Įstatymo 2 priedėlyje išvardytos paslaugos ir 1 priedėlyje išvardyti darbai, jeigu šie darbai tik papildo perkamas paslaugas. Pirkimo tikslas – sudaryti viešojo pirkimo– pardavimo sutartį.
23. Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) – perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo Įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.
24. Viešasis prekių pirkimas – viešasis pirkimas, kurio dalykas yra prekių (žaliavų, gaminių, įrenginių, statinių ir kitų visokio pavidalo daiktų) pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos. Pirkimo tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.
25. Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – šio Įstatymo nustatyta tvarka dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau tiekėjų ir vienos perkančiosios organizacijos raštu sudaryta sutartis, kurios dalykas yra prekės, darbai ar paslaugos.
Atsisiųskite:
Visi įstatymai »

Prisijungti prie katalogo

Valiutų kursai

JAV doleris
USD 0,9498 €
Svaras sterlingų
GBP 1,1573 €
Lenkijos zlotas
PLN 0,2128 €
Baltarusijos rublis
BYN 0,3816 €
Kinijos juanis
CNY 0,1361 €
Šveicarijos frankas
CHF 1,0108 €
Lietuvos bankas, 2022-12-08

Akcijų kainos

Xerox 15,80 +3,07%
Macy's 22,96 +1,91%
3M 126,35 +1,42%
Kraft Heinz Co 39,89 +1,19%
Hewlett-Packard 27,83 -1,70%
Wells Fargo 42,45 -2,19%
Google 95,15 -2,22%
Nasdaq 64,84 -3,24%

Žaliavų kainos pasaulyje

Dujos (JAV) 7,76 -11,72%
Jautiena 5,65 -1,05%
Vištiena 3,31 -0,30%
Auksas 1680,78 -4,75%
Sidabras 18,94 -3,96%
Anglis 196,95 +16,09%
Benzinas 2,64 -12,87%
Kava 5,91 -0,17%