Žvejų namai apyvarta

Žvejų namai, UAB pajamos, pelnas

Skaniausia žuvis Lietuvoje
MotoBay
Metai 20162017201820192020
Ilgalaikis turtas 51 583 €38 162 €29 247 €16 664 €12 619 €
Trumpalaikis turtas 40 004 €43 341 €52 133 €68 508 €75 298 €
Nuosavas kapitalas -240 800 €-257 871 €-269 337 €-272 032 €-277 416 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 332 387 €339 374 €350 717 €357 204 €365 333 €
Pardavimo pajamos 164 745 €162 587 €190 772 €200 211 €164 002 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -15 343 €-17 071 €-11 466 €-2 694 €-5 384 €
Pelningumas prieš mokesčius -9,31 %-10,50 %-6,01 %-1,35 %-3,28 %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -15 343 €-17 071 €-11 466 €-2 694 €-5 384 €
Grynasis pelningumas -9,31 %-10,50 %-6,01 %-1,35 %-3,28 %
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Ilgalaikis turtas - turtas, kuris įmonėje bus naudojamas ilgiau nei metus.
Trumpalaikis turtas - susidaro iš gautinų sumų, trumpalaikio materialaus turto, atsargų, sumokėtų avansų, kitų gautinų sumų, piniginių lėšų.
Nuosavas kapitalas (savininkų nuosavybė) – tai yra kas lieka iš turto sumos atėmus įsipareigojimų sumą.
Mokėjimo sumos ir įsipareigojimai – tai yra įmonės ilgalaikės ir trumpalaikės skolos tiekėjams, darbuotojams, kreditoriams, biudžetui ir kt.
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo.
Pelnas prieš mokesčius - visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas.
Pelningumas prieš mokesčius - pelno prieš apmokestinimą ir pardavimo pajamų santykis.
Grynasis pelnas – tai yra visos įmonės pajamos atėmus visas įmonės sąnaudas ir pelno mokesčius.
Grynasis pelningumas - grynojo pelno ir pardavimo pajamų santykis.


Žvejų namai pardavimo pajamos intervalais, EUR

Grafike pateikiama įmonės Žvejų namai, UAB (kodas 111727863) metų pardavimų pajamos (apyvarta). Įmonės apyvarta - tai gautos ir deklaruotos pardavimo pajamos per metus (be PVM), kurias įmonė deklaruoja Registrų centrui Pelno-nuostolio ataskaitoje (1-a eilutė "Pardavimo pajamos"). Grafike raidė K reiškia tūkstančius, raidė M - milijonus, ženklas > reiškia "daugiau nei".
Profesionali ataskaita apie įmonę Plačiau »
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija).
Informacija netiksli? Susisiekite!